Jak radzić sobie ze sprawami spadkowymi? - Blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Spadkowego

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa spadkowego
ile wynosi zachowek

Ile wynosi zachowek?

Wysokość zachowku nie jest jednoznaczna z wartością majątku spadowego, jaki odziedziczyłby uprawniony do zachowku przy dziedziczeniu ustawowym. Ma on prawo jedynie dla określonej części tego majątku, a ściśle mówiąc do kwoty pieniężnej o wartości określonej części majątku spadkowego.

Wartość zachowku zależy od kilku czynników m.in. od ilości osób, które mogą domagać się zachowku, wartości dokonanych za życia przez spadkodawcę darowizn, treści testamentu, a także sytuacji osobistej uprawnionych do zachowku. Po jednym spadkodawcy dla każdej z osób uprawnionych może być inna.

Jak obliczyć zachowek?

Są cztery etapy ustalania wysokości zachowku.

  • Ustalenie udziału przysługującego uprawnionemu w spadku w przypadku dziedziczenia ustawowego;
  • Ustalenie substratu zachowku;
  • Ustalenie czy uprawniony do zachowku jest w grupie uprzywilejowanej co do wysokości zachowku;
  • Zestawienie tych wszystkich wielkości.

Co ciekawe ustalenie wysokości należnego zachowku wcale nie jest jednoznaczne z tym, że właśnie taką kwotę można dochodzić w sprawie o zachowek.

Więcej: Ile zachowku mogę żądać w sprawie sądowej

Zachowek wysokość

W tym wpisie wyjaśnię w jaki sposób określić udział, jaki przypadłby uprawnionemu do zachowku w majątku spadkowym gdyby dziedziczenie nastąpiło na podstawie ustawy. Dalsze kroki ustalania wysokości zachowku zostaną opisane w kolejnych wpisach.

Przypadający na uprawnionego udział majątku spadkowego należny mu w ramach dziedziczenia ustawowego ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego (patrz: Dziedziczenie ustawowe).

Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.

Obliczanie zachowku

Przykład:

Spadkodawca miał małżonkę oraz dwójkę dzieci (syna i córkę – bezdzietnych). Na podstawie testamentu w całości do spadku została powołana małżonka spadkodawcy, zaś córka odrzuciła spadek.

Obliczenie zachowku należnego na rzecz syna spadkodawczyni należy zacząć od ustalenia udziału, jaki przysługiwałby mu w spadku w przypadku dziedziczenia ustawowego. Ponieważ córka odrzuciła spadek, syn dziedziczyłby łącznie z matką po ½.

To jednak nie wystarczy. Mimo, że córka spadkodawcy odrzuciła spadek, to – zgodnie z powyżej wskazaną regułą – należy ją uwzględnić na potrzeby obliczenia zachowku, zatem udział spadkowy syna spadkodawcy będący punktem wyjścia do dalszych obliczeń wynosi 1/3 spadku.

Temat jest interesujący? Czytaj dalej:

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Pozostaw komentarz

Top