Jak radzić sobie ze sprawami spadkowymi? - Blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Spadkowego

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa spadkowego
Kto jest uprawniony do wyższego zachowku

Kto jest uprawniony do wyższego zachowku

Pisałem już o tym, że ustalenie tego ile wynosi zachowek wymaga przeprowadzenia dosyć skomplikowanych obliczeń. Pierwszym etapem jest określenie ułamkowej części spadku przypadającego na uprawnionego do zachowku, a następnie substratu zachowku.

Przeczytaj:

Następnym krokiem żeby określić wysokość należnego zachowku, wartość ustaloną w powyższy sposób należy – co do zasady – pomnożyć przez 1/2 (podzielić na pół).

Jest jednak grupa osób uprawnionych do zachowku, która może uzyskać go w wyższej wysokości. Te osoby mogły żądać zachowku w wysokości 2/3 przysługującego im udziału w razie dziedziczenia ustawowego.

Małoletni jako uprawniony do wyższego zachowku

Do grupy osób uprzywilejowanych należą w pierwszej kolejności zstępni, którzy są małoletni. Będą to zarówno dzieci spadkodawcy, jak i jego wnuki, prawnuki i dalsi zstępni.

To czy uprawniony jest małoletni i czy przysługuje mu zachowek w wyższej wartości należy oceniać z chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Bez znaczenia jest zatem fakt, że uprawniony uzyskał pełnoletności w chwili wytoczenia sprawy o zachowek lub wydawania przez sąd wyroku.

Trwała niezdolność do pracy jako podstawa ubiegania się o wyższy zachowek

Drugą grupą osób, którym należy się wyższy zachowek są osoby trwale niezdolne do pracy zarobkowej. W skład tej grupy będą wchodzić emeryci i renciści.

Sam status emeryta czy rencisty nie przesądza automatycznie o możliwości dochodzenia zachowku o wyższej wartości. Zasadniczym warunkiem takiego uprawnienia jest trwała niezdolność do pracy.

Niezdolność może mieć związek z wiekiem. Przyjmuje się, że osoby, które osiągnęły normalny (powszechny) wiek emerytalny mogą w pewnych okolicznościach spełniać warunek trwałej niezdolności do pracy. Z całą pewnością nie będzie uzasadniać żądania podwyższonego zachowku przejście na tzw. wcześniejszą emeryturę.

Podobnie sam status rencisty nie daje gwarancji na uzyskanie wyższego zachowku. Renta może zostać przyznana z tytułu pełnej lub częściowej niezdolności do pracy, a także wówczas gdy niezdolność jest trwała lub występuje przez określony czas. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a częściowo niezdolną – osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Tymczasem tylko osoba będąca całkowicie i trwale niezdolna do pracy może żądać podwyższenia zachowku.

W obu wypadkach warunek trwałej niezdolności do pracy musi zachodzić w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

kancelaria-prawa-spadkowego1

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Pozostaw komentarz

Top