Jak radzić sobie ze sprawami spadkowymi? - Blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Spadkowego

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa spadkowego
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Lektura poprzednich wpisów pozwoliła Ci się zorientować co to jest stwierdzenie nabycie spadku oraz kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jeśli jeszcze nie znasz tych zagadnień kliknij linki, które przeniosą Cię do odpowiedniego miejsca. Ten wpis będzie dotyczył tego, co należy umieścić we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – treść

Pierwszą informacją jaką należy wskazać, we wniosku to podanie imienia i nazwiska wnioskodawcy, a także adresu do doręczeń. Jeśli wnioskodawca nie ma adresu zamieszkania w Polsce powinien ustanowić pełnomocnika do doręczeń w kraju, albo pełnomocnika procesowego np. adwokata lub radcę prawnego. W takim wypadku wszelka korespondencja z Sądu Spadku będzie kierowana na adres kancelarii.

Drugim elementarnym elementem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest wskazanie osoby zmarłego, daty śmierci oraz jego ostatniego miejsca zamieszkania. Informacja o miejscu zamieszkania jest istotna, bowiem na jej podstawie Sąd Spadku będzie mógł rozpoznać, czy posiada uprawnieni do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po tym zmarłym, czy powinien przekazać sprawę innemu sądowi.

Wnioskodawca musi także wskazać imiona i nazwiska, a także miejsca zamieszkania osób, które potencjalnie spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi (tj. pozostałych uczestników postępowania). Obowiązek ten należy wykonać zawsze bez względu na to, czy zmarły np. pozostawił po sobie testament, z którego wnika, że jedynie wnioskodawca będzie po nim dziedziczył.

Zdarza się, że wykonanie tego obowiązku jest znacznie utrudnione np. w przypadku kiedy nie utrzymuje się kontaktu z dalszą rodziną zmarłego, która – w zależności od konkretnego stanu faktycznego – może przecież być powołana do spadku z mocy ustawy (więcej o tym, kto i kiedy jest powołany do spadku z mocy ustawy przeczytasz tutaj.)

W dalszych wpisach wyjaśnię jak powinien postąpić wnioskodawca, w przypadku gdy nie zna adresów lub innych danych pozostałych uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Wnioskodawca powinien w treści wniosku wskazać także, czy – zgodnie ze stanem wiedzy wnioskodawcy – zmarły pozostawił po sobie testament, jeśli tak to gdzie on się znajduje. Jeśli wnioskodawcy nie posiada wiedzy na ten temat, powinien to zaznaczyć w treści wniosku.

Wnioskodawca powinien także wyjaśnić na czym polega jego interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku. Wyjaśnienie to będzie bardzo skrótowe w przypadku spadkobierców i innych uprawnionych do spadku, zaś nieco dłuższe gdy z wnioskiem będzie występował np wierzyciel spadkobiercy czy spadkodawcy lub współwłaściciel rzeczy wchodzącej w skład spadku. Należy wskazać, że wnioskodawca winien także przedstawić dowody na istnienie tego interes prawnego (np.dowody istnienia wierzytelności w stosunku do spadkobiercy lub spadkodawcy).

Warto również sformułować oczekiwaną przez wnioskodawcę sentencję postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Powinna ona mieć następujące brzmienie:

Wnoszę o stwierdzenie, że spadek o zmarłym we Wrocławiu w dniu …. Z. K. , ostatnio stale zamieszkałym przy ul. …. we Wrocławiu nabyli na podstawie ustawy syn D.K. oraz córka A.G. po 1/2 części każde z nich.

Pomocne dla Sądu będzie także zasygnalizowanie czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne.

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy załączyć także dokumenty, pozwalających na stwierdzenie faktów, o których mowa w jego treści. Dokładne wyjaśnienie o jakie dokumenty chodzi będzie zawierał kolejny wpis.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

kancelaria-prawa-spadkowego1

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Pozostaw komentarz

Top