Jak radzić sobie ze sprawami spadkowymi? - Blog adwokata z Wrocławia
Category

Dziedziczenie ustawowe

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia jest w zasadzie kontynuacją poprzedniego wątku tj. zasad dziedziczenia po rozwodzie.

Przy okazji omawiania tego tematu wspomniałem, że konsekwencje rozwodu wchodzą w życie dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwiązującego małżeństwo i że może pojawić się sytuacja, w której śmierć jednego z małżonków nastąpi jeszcze przed orzeczeniem rozwodu.

Co wtedy? Tego właśnie dotyczy dzisiejszy wpis.

Kiedy jest możliwe wyłączenie małżonka od dziedziczenia?

Jeśli śmierć spadkodawcy następuje w toku sprawy o rozwód każdy ze spadkobierców może podjąć starania o to, żeby wyłączyć niedoszłego ex małżonka od dziedziczenia. Pozytywne zakończenie tych starań będzie polegało na tym, że małżonek nie będzie dziedziczył, a zatem inni spadkobiercy otrzymają większą część majątku spadkowego.

Pierwszym warunkiem umożliwiającym wyłączenie małżonka od dziedziczenia jest to, żeby w ramach toczącej się jeszcze za życia spadkodawcy sprawy o rozwód, zażądał on orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony.

Bez znaczenia pozostaje to, kto wytoczył sprawę o rozwód (przyszły spadkodawca czy jego małżonek), a także to, czy żądanie dotyczy stwierdzenia wyłącznej winy małżonka spadkodawcy, czy orzeczenia o rozwodzie z winy obu stron.

Drugim warunkiem pozytywnego wyłączenia małżonka od dziedziczenia jest to, żeby żądanie rozwiązania małżeństwa z jego winy było uzasadnione. Najprostsza sytuacja jest wówczas, gdy spadkodawca umiera po wydaniu orzeczenia, ale przed jego uprawomocnieniem. Wtedy orzeczenie sądu w zasadzie wyjaśnia sprawę.

Jeśli śmierć następuje wcześniej, spadkobiercy będą musieli wykazać winę małżonka spadkodawcy.

Sprawa sądowa o wyłączenie małżonka

Pozbawienie małżonka możliwości dziedziczenia po spadkodawcy wymaga wszczęcia i przeprowadzenia przez spadkobierców sprawy sądowej. To właśnie w tej sprawie będzie trzeba wykazać winę małżonka w rozpadzie związku ze spadkodawcą.

Taką sprawę może wytoczyć każdy ze spadkobierców. Nie muszą oni działać wspólnie, wystarczy, że jedna osoba zdecyduje się na ten krok.

Działać trzeba szybko, ponieważ rozpoczęcie takiej sprawy jest możliwe w terminie 6 miesięcy od dnia, kiedy spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku i nie później niż 1 rok po tej chwili.

Jeśli jednocześnie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy, wówczas sąd powinien tę sprawę zawiesić do czasu rozstrzygnięcia powództwa o wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Rozwód, a dziedziczenie

Rozwód, a dziedziczenie

W ostatnim czasie często poruszałem na blogu temat dziedziczenia po małżonku. To całkiem ciekawy temat, a po drugie kilka razy szczegółowo go omawiałem podczas rozmów z Klientami, co pozwoliło mi zorientować się, jakie zagadnienia budzą największe wątpliwości.

Dzisiaj będzie o rozwodzie i dziedziczeniu, chociaż pewnie na jednym wpisie się nie skończy. W razie gdybyś był zainteresowany innymi zagadnieniami dotyczącymi dziedziczenia po małżonku odsyłam Cię do wpisów:

Tymczasem bez dalszych wstępów ….

Czy rozwód ma wpływ na dziedziczenie?

Ma i to kluczowy.

Po rozwodzie ex-małżonkowie są – wg prawa spadkowego – obcymi ludźmi i po sobie nie dziedziczą. W takim wypadku w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci, jeśli nie ma dzieci, to rodzice, w dalszej kolejności rodzeństwo i tak dalej….

Szczegóły tutaj: Dziedziczenie ustawowe

Czy musisz wiedzieć coś więcej o dziedziczeniu po rozwodzie?

Tak.

Po pierwsze: rozwód jest orzeczony z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Wyrok może się uprawomocnić w kilku sytuacjach:

  1. W dniu wydania wyroku przez sąd odwoławczy (apelacyjny);
  2. 21 dni po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji (okręgowy) jeśli żadna ze stron nie wystąpiła z wnioskiem o uzasadnienie wyroku lub nie wniosła apelacji;
  3. 14 dni po doręczeniu ostatniej ze stron wyroku sądu pierwszej instancji (okręgowego) wraz z uzasadnieniem o ile żadna ze stron nie wniosła apelacji.

Jeśli zapadnie wyrok rozwodowy, zaś przed jego uprawomocnieniem nastąpi śmierć jednego z małżonków, sąd umorzy postępowanie w sprawie i rozwód nie będzie skuteczny.

Jeśli jeden z małżonków umrze w czasie trwania o rozwód inni spadkobiercy mogą wykluczyć go z dziedziczenia w toku specjalnego postępowania sądowego, ale o tym w innym wpisie (Wyłączenie małżonka od dziedziczenia).

Po drugie: testament zachowuje moc nawet po rozwodzie. Jeśli zatem powołałeś/aś do spadku po sobie swojego małżonka, to będzie on dziedziczył po Tobie w zakresie wskazanym w testamencie, nawet po rozwodzie.

Po trzecie: Jeśli w Twoim małżeństwie panował ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, albo określone składniki majątkowe były waszą współwłasnością, to po rozwodzie powinieneś dokonać podziału tego majątku.

Jeśli tego nie zrobisz, może zdarzyć się sytuacja, kiedy po Twojej śmierci Twój nowy (dziedziczący po Tobie) małżonek stanie się współwłaścicielem majątku spadkowego wraz Twoim ex – małżonkiem.

Przyznasz, że to mało komfortowa sytuacja.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Dziedziczenie po małżonku a separacja

Separacja, separacji nie równa.

Zanim dowiesz się jaki wpływ na dziedziczenie ma separacja powiem Ci, czy naprawdę jesteś w separacji.

Ludzie się rozstają, tak bywa. Jedno z małżonków się wyprowadza i  oboje zaczynają od początku. Nowy partner, nowe mieszkanie, nowy samochód, czasem nowa firma…

Jest dobrze i nie ma po co wracać do starych sporów i kłótni. Rozwód? To się kiedyś załatwi… Zresztą, raz albo dwa trzeba było coś podpisać dla banku. Da się to przeżyć.

Znasz to?

Jeśli tak, to znaczy, że jesteś w tzw. separacji faktycznej.

Faktycznie nie żyjesz razem z małżonkiem, wszelkie więzy – po za formalnymi – ustały. Jesteście małżeństwem tylko na papierze.

Taka separacja nie ma żadnej mocy prawnej i w żaden sposób nie zmienia zasad dziedziczenia po małżonku.

Twój małżonek będzie po Tobie dziedziczył na takich samych zasadach jakbyście byli w normalnym związku.

Te zasady opisałem tutaj:

Dziedziczenie po małżonku

Dziedziczenie po małżonku, a rozdzielność majątkowa

Separacja prawna

Czy zatem małżonkowie pozostający ze sobą w separacji dziedziczą po sobie na normalnych zasadach? Nie, ale tylko w przypadku, kiedy separacja nastąpiła na podstawie orzeczenia sądu po przeprowadzeniu sprawy sądowej.

Jeśli dysponujesz takim orzeczeniem, to ani Ty nie dziedziczysz po małżonku, ani on po Tobie. Z punktu widzenia prawa spadkowego jesteście traktowani tak, jakby było już po rozwodzie.

Na co uważać?

Po pierwsze, jeśli pomimo orzeczonej separacji powróciliście do siebie, to po pierwsze Wam gratuluję, a po drugie napominam, żebyście jak najszybciej uchylili orzeczenie o separacji, bo wg prawa spadkowego jesteście wobec siebie obcymi ludźmi.

Po drugie, jeśli nie wróciliście do siebie, to przypomnij sobie czy przez przypadek nie sporządziłeś/aś testamentu. Testament powołujący do dziedziczenia małżonka pozostaje w mocy nawet pomimo orzeczonej separacji.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Dziedziczenie po małżonku, a rozdzielność majątkowa

Może tak być, że na mocy odpowiedniej umowy majątkowej (intercyzy) lub na podstawie wyroku sądu pomiędzy małżonkami ustanawiana jest rozdzielność majątkowa. Małżonkowie są związani więzami typowymi dla małżeństwa, jednak z wyłączeniem wspólności majątkowej. Każde z nich dysponuje swoim prywatnym (tzw. osobistym majątkiem).

Czy ma to jakikolwiek wpływ na dziedziczenie? Teoretycznie nie, a praktycznie tak.

Już tłumaczę.

Małżonek pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej dziedziczy na tych samych zasadach i w takim samym udziale, jak w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność małżeńska.

Więcej: Dziedziczenie po małżonku

Od strony praktycznej jedyna różnica jest taka, że nie bierze on jednak udziału w podziale majątku wspólnego.

Co to oznacza?

W innym miejscu wyjaśniałem już, że po śmierci jednego z małżonków pozostających we wspólności majątkowej drugi małżonek w pierwszym etapie staje się wyłącznym właścicielem połowy majątku wspólnego (ta połowa faktycznie nie jest dziedziczona, a przysługuje mu dlatego, że cały majątek zmarłego wchodził w skład majątku wspólnego).

Dopiero druga połowa tego majątku przysługująca zmarłemu podlega dziedziczeniu i z tej połowy pozostający przy życiu małżonek otrzymuje stosowny udział.

Więcej: Rozdzielność majątkowa

Dziedziczenie a rozdzielność majątkowa – przykład I:

W skład majątku wspólnego małżonków posiadających dwóch synów wchodzi stumetrowe mieszkanie we Wrocławiu położone blisko parku.

Po śmierci jednego z małżonków, drugiemu przysługiwać będzie połowa mieszkania oraz 1/3 z połowy zmarłego. Synowie odziedziczą tylko 1/3 z połówki spadkodawcy, a zatem w wyniku dziedziczenia pozostający przy życiu małżonek będzie właścicielem mieszkania w 4/6 części, a każde z dzieci po 1/6.

Tymczasem, gdyby małżonkowie mieli rozdzielność majątkową, a mieszkanie wchodziło w skład majątku osobistego zmarłego małżonka, wówczas po jego śmierci każdy ze spadkobierców stałby się właścicielem mieszkania w 1/3 części.

Widzisz różnicę? W pierwszym przypadku pozostający przy życiu małżonek uzyskał 4/6 mieszkania, a w drugim tylko 1/3.

Dziedziczenie a rozdzielność majątkowa – przykład II:

Żeby w pełni wyjaśnić te zasady muszę przytoczyć jeszcze jeden przykład.

Załóżmy, że wspomniane stumetrowe mieszkanie usytuowane w pobliżu parku zostało zakupione przez małżonków zaraz po ślubie – szczęściarze J.

Dopiero potem, ze względu na to, że mąż prowadził dochodową, ale dosyć ryzykowną działalność gospodarczą, małżonkowie zdecydowali się ustanowić pomiędzy sobą rozdzielność majątkową.

W takim przypadku dziedziczenie tego mieszkania po śmierci jednego z małżonków wyglądałoby tak samo, jak w przypadku, gdyby pozostawali we wspólności małżeńskiej.

Nabywając je do majątku wspólnego, a następnie ustanawiając rozdzielność majątkową małżonkowie stali się współwłaścicielami tego mieszkania w części po ½. Tylko połowa zmarłego małżonka podlega dziedziczeniu, a w efekcie końcowym pozostały przy życiu małżonek będzie posiadał udział w mieszkaniu o wartości 4/6, a dzieci po 1/6.

Jak widzisz są takie sytuacje, w których rozdzielność majątkowa nic nie zmienia w zasadach dziedziczenia, ale występują również takie, w których wygląda to wszystko nieco inaczej.

Więcej o zasadach dotyczących majątku wspólnego małżonków możesz przeczytać na moim drugim blogu tj. rozwod-i-podzial-majatku.pl

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Dziedziczenie po małżonku – zasady

Jak dziedziczy małżonek?

Małżonek jest z reguły jedną z najważniejszych osób w naszym życiu, a przynajmniej – w idealny świecie – powinien być. Z tej reguły wychodzi prawo spadkowe, zgodnie z którym małżonek wchodzi w skład osób powołanych do dziedziczenia po spadkodawcy.

Co więcej często bywa tak, że przypada mu największy udział w spadku.

Dzieje się tak gdy małżonek dziedziczy wraz z rodzicami spadkodawcy (wówczas jego udział w spadku wynosi ½ podczas gdy każdy z rodziców może liczyć tylko na ¼ spadku).

Podobnie w sytuacji, kiedy małżonek dziedziczy wraz z dziećmi o ile dzieci jest więcej niż trójka. W takim wypadku małżonek zawsze otrzymuje ¼ spadku, a dzieci dzielą po równo pomiędzy siebie resztę majątku.

Obliczając udział współmałżonka pamiętaj o majątku wspólnym

Oprócz powyższy zasad należy mieć także na uwadze, że z reguły (w idealnym świecie) cały majątek spadkodawcy stanowi majątek wspólny jego i jego małżonka.

Oznacza to, że w wyniku dziedziczenia małżonkowi po pierwsze przypada w udziale połowa majątku wspólnego, a dopiero druga połowa majątku wspólnego jest dziedziczona wg powyższych zasad.

Przykład:

W skład majątku spadkodawcy i jego żony (majątku wspólnego) wchodzi dom z wielkim ogrodem. Małżonkowie mają czwórkę dzieci.

Po śmierci spadkodawcy jego małżonka stanie się wyłączonym właścicielem połowy domu (ponieważ jest to przypadająca na nią część majątku wspólnego małżonków), a dodatkowo otrzyma ¼ majątku spadkodawcy (czyli ¼ z drugiej połowy domu). Resztą podzielą się dzieci w częściach równych.

W efekcie spadkobrania sytuacja domu będzie wyglądała tak:

Żona – ½ + ( ¼ z ½ części domu) = 5/8

Każde z dzieci – (¾ z ½ części domu) podzielić na 4 = 3/8 podzielić na 4 = 3/32

Co to jest zapis naddziałowy?

Małżonek może żądać dodatkowych korzyści ze spadku jeśli dziedziczy z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami. Zasada ta nie dotyczy zstępnych spadkodawcy (dzieci, wnuki), o ile mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, zatem mowa tu głównie o rodzicach lub rodzeństwie spadkodawcy. Oczywiście będzie ona dotyczyć także dziedziczenia z dziećmi, które stale nie zamieszkiwały ze spadkodawcą (czyli z reguły dorosłych i samodzielnych).

W takim wypadku małżonek może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Może to dotyczyć np. mebli, sprzętu RTV i AGD, komputerów domowych, dekoracji mieszkania itd. Prawo to przysługuje małżonkowi tylko wtedy, gdy pozostawał we wspólnym pożyciu ze spadkodawcą do chwili jego śmierci.

To wszystko zasady dziedziczenia w idealnym świecie. Jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, że świat nie zawsze taki jest, przeczytaj te wpisy:

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia jest rodzajem umowy, która już za życia spadkodawcy pozwala mu na uzyskanie wpływu na to, co i komu przypadnie po nim po jego śmierci.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia musi być zawarta w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Zawierają ją przyszły spadkodawca z przyszłym spadkobiercą należącym do kręgu spadkobierców ustawowych (patrz: Dziedziczenie ustawowe).

Skutek umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowne zrzeczenie się dziedziczenia wyłącza od dziedziczenia spadkobiercę będącego stroną tej umowy. Taką osobę traktuje się tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku (zmarła przed spadkodawcą).

Dotyczy to tylko dziedziczenia ustawowego. Jeśli zatem po zawarciu umowy spadkodawca sporządza testament, w którym powołuje do spadku osobę zrzekającą się dziedziczenia, to nabywa ona spadek jako spadkobierca testamentowy.

Uwaga: Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia wyłącza do dziedziczenia także zstępnych zrzekającego się spadkobiercy (dzieci, wnuki itd.). Dopiero zawarcie w umowie odpowiedniego postanowienia wyłącza ten skutek.

Dopóki spadkodawca żyje istnieje możliwość cofnięcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Wymaga to podpisania kolejnej umowy również w formie aktu notarialnego, w której strony uchylają poprzednio zawartą umowy.

Zrzeczenie się dziedziczenia a zachowek

Wyeliminowanie w całości osoby z kręgu spadkobierców ustawowych jest trudnym zdaniem. Nawet powołanie do spadku innych osób na mocy testamentu nie wyłącza przecież roszczenia o zachowek. Dopiero wydziedziczenie daje taką możliwość, jednak żeby było ono skuteczne muszą zachodzić odpowiednie warunki.

Tymczasem zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia skutecznie pozbawia spadkobiercy prawa do zachowku. Problematyczne może być to, że na podpisanie umowy muszą wyrazić zgodę obie strony. Jednak spadkodawca może wpłynąć na decyzję spadkobiercy przekazując mu „w zamian” określoną część majątku w drodze darowizny. Dzięki temu ma większy wpływ na to, jak zostanie podzielony jego majątek po jego śmierci.

Przykład:

Spadkodawca w testamencie zapisał cały swój majątek na rzecz jednego ze swoich synów. Z drugim podpisał umowę o zrzeczenie się dziedziczenia i jednocześnie przekazał mu w darowiźnie jedną ze swoich nieruchomości. Dzięki temu syn, który zrzekł się dziedziczenia nie będzie mógł wystąpić o zachowek do brata, który został powołany do spadku w testamencie.

Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku

Zrzeczenie się dziedziczenia często mylone jest z odrzuceniem spadku. To duży błąd, ponieważ są to dwie zupełnie inne instytucje prawa spadkowego.

Po pierwsze umowa o zrzeczenie się dziedziczenia może zostać zawarta tylko za życia spadkodawcy, tymczasem odrzucenie spadku może nastąpić dopiero po jego śmierci.

Po drugie odrzucenie spadku powoduje, że uprawnienia do dziedziczenia przechodzą na zstępnych spadkobiercy, który odrzucił spadek. Tym czasem zrzeczenie się dziedziczenia – co do zasady – wyłącza od dziedziczenia także zstępnych spadkodawcy.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Czy zawsze trzeba załatwiać formalności związane z nabyciem spadku?

Kiedy nabywam prawa do spadku?

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego spadkobiercy nabywają spadek w chwili śmieci spadkodawcy (chwila ta określana jest jako „otwarcie spadku”). Nie trzeba zatem dokonywać żadnych formalności, żeby stać się właścicielem praw wchodzących w skład spadku.

Nie ma też sytuacji, w której majątek spadkowy będzie pozbawiony właściciela, bo w chwili otwarcia spadku tym właścicielem spadku stają się spadkobiercy. Co jeśli nie ma spadkobierców? Zawsze są spadkobiercy.

Przeczytaj: Dziedziczenie ustawowe

Czy mam obowiązek załatwiać formalności spadkowe?

Nie ma wymogu, aby po śmierci zmarłego prowadzić jakiekolwiek postępowania spadkowe, czy załatwiać jakiekolwiek formalności. Jedynym problemem jest to, że bez przeprowadzenia odpowiedniego postępowania spadkobiercy nie będę mieli formalnego dowodu na to, że są spadkobiercami i właścicielami określonych przedmiotów majątkowych. Nie zawsze jednak taki dowód jest potrzebny.

Kiedy warto załatwić formalności spadkowe?

Konieczność prowadzenia postępowania spadkowego zależy od składu majątku zmarłego. Jeśli w skład tego majątku wchodzą ruchomości lub pieniądze w gotówce, to spadkobiercy mogą podzielić się między sobą tymi przedmiotami oraz pieniędzmi, a żadne inne formalności (poza podatkowymi) nie są potrzebne.

Należy jednak wskazać, że w przypadku niektórych ruchomości oraz wszystkich nieruchomości taki nieformalny podział nie będzie wystarczający.

Samochód, który będzie zarejestrowany na zmarłego, będzie niemożliwy do zarejestrowania na kogoś innego bez umowy sprzedaży lub przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Bez takiego postępowania w księdze wieczystej nieruchomości wchodzącej w skład spadku, jako właściciel będzie figurował zmarły, a bez dokonania odpowiednich formalności nikt inny nie zostanie wpisany do tej księgi jako właściciel. Sprzedaż takiej nieruchomości będzie zatem w praktyce niemożliwa.

Należy także wskazać, że w niektórych przypadkach, np. gdy majątek spadkowy jest zadłużony, spadkobiercy będą zainteresowani w tym, aby taki spadek odrzucić. Również w takim wypadku niezwłoczne podjęcie działań celem dopełnienia formalności związanych ze spadkiem jest wskazane.

Jeśli jednak już zdecydowałeś, że chcesz załatwić wszystkie formalności związane ze spadkiem zachęcam Cię do przeczytania następujących wpisów:

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Dziedziczenie ustawowe – zasady obowiązujące od 28 czerwca 2009r.

Podstawowe zasady – dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe to sytuacja, która pojawia się w przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu.

Zasady dziedziczenia ustawowego są nieco odmienne w przypadku jeżeli spadkodawca zmarł (tzn. nastąpiło otwarcie spadku) po 28 czerwca 2009r. lub przed tą datą. W pierwszym przypadku do spadku powołane są osoby z jednej z poniżej wskazanych grup. Jeśli w danej grupie nie ma żadnych osób zdolnych do dziedziczenia, to dziedziczą osoby z kolejnej grupy.

Dziedziczenie ustawowe spadkobierców z pierwszej grupy

W pierwszej kolejności (grupa 1) powołane są do spadku dzieci spadkodawcy i jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/ 4 całości spadku.

Przykład:

Spadkodawca pozostawił po sobie małżonka i dwoje dzieci. Na podstawie ustawy dziedziczy małżonka w udziale wynoszącym 1/3 całości spadku i dzieci, każde w udziale wynoszącym 1/3 całości spadku.

W przypadku, gdy dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział jaki by mu przypadł, przypada jego dzieciom w częściach równych.

Przykład:

Spadkodawca pozostawił po sobie małżonka i dwoje dzieci, z czego jedno z dzieci nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając dwoje swoich dzieci czyli dla spadkodawcy dwójkę wnucząt.

Na podstawie ustawy dziedziczy małżonka w udziale wynoszącym 1/3 całości spadku, dziecko w udziale wynoszącym 1/3 całości spadku i wnuczęta w udziałach wynoszących po 1/6 całości spadku.

Dziedziczenie ustawowe spadkobierców z drugiej grupy

W dalszej kolejności (grupa 2 ) w przypadku braku zstępnych (dzieci) spadkodawcy powołani do spadku z ustawy są małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem wynosi 1/4 całości spadku.

 W przypadku braku dzieci i małżonka cały spadek przypada rodzicom spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli spadkodawca w chwili śmierci miał już tylko jednego rodzica, ponieważ drugi zmarł wcześniej, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, a pozostawiło po sobie dzieci, udział spadkowy, który by mu przypadł przypada jego dzieciom.

Jeżeli zaś jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych (dzieci), udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Przykład:

Spadkodawca w chwili śmierci nie miał dzieci. Pozostawił po sobie jedynie małżonka i dwoje rodziców.

Na podstawie ustawy odziedziczą po nim małżonek w udziale wynoszącym 1/2 całości spadku i rodzice w udziałach wynoszących po 1/4 całości spadku.

Dziedziczenie ustawowe spadkobierców z trzeciej grupy

Do spadku mogą być również powołani dziadkowie (grupa 3) spadkodawcy w przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie zstępnych (dzieci), małżonka, rodziców, rodzeństwa i dzieci rodzeństwa.  Dziadkowie w takiej sytuacji dziedziczą w częściach równych. Gdy któreś z dziadków nie dożyło otwarcia spadku, udział, który by mu przypadł, dziedziczą jego dzieci według podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli dziadek, który nie dożył otwarcia spadku, nie miał zstępnych (dzieci) udział, który by mu przypadł przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Przykład:

Spadkodawcy z najbliższej rodziny przy życiu pozostało jedynie dwóch dziadków (ojciec ojca i ojciec matki) i jedna babcia (matka ojca) oraz kuzynka będąca wnuczką drugiej nieżyjącej już babci (matki matki). Na podstawie ustawy wszyscy odziedziczą spadek w udziałach po 1/4.

Dziedziczenie ustawowe spadkobierców z czwartej grupy

W przypadku, gdy spadkodawca nie ma małżonka i krewnych, którzy mogliby odziedziczyć majątek z ustawy, do dziedziczenia powołani są w równych częściach dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku (grupa 4).

Przykład:

Małżeństwo miało dwójkę dzieci: jedno wspólne, a drugie z pierwszego małżeństwa żony. W chwili śmierci męża jego córka i żona już nie żyły, nie było też żadnych innych żyjących bliskich krewnych. Przy życiu pozostała jedynie jego pasierbica. Jej biologiczny ojciec również nie żył w chwili otwarcia spadku. Pasierbica otrzyma cały spadek po swoim ojczymie.

Dziedziczenie ustawowe – ostatnia grupa spadkobierców

Do grupy 5 w ramach dziedziczenia ustawowego powołana jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, ale tylko w przypadku, gdy spadkodawca nie ma małżonka, krewnych, dzieci małżonka. Jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo, gdy ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się za granicą, spadek przypada na rzecz Skarbu Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Top