Dziedziczenie roszczenia o zachowek

Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych. Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 717 405 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Myślisz o planowaniu spadkowym?

Obejrzyj moje mini szkolenie na YOUTUBE!

adwokat prawo spadkowe

Najnowsze wpisy
Zapraszam na moje pozostałe blogi

Kiedy roszczenie o zachowek może być dziedziczone?

Taka sytuacja występuje, gdy osoba uprawniona do zachowku po zmarłym spadkodawcy umiera przed uzyskaniem jego spłaty. Gdyby chodziło o jakąś inną wierzytelność (np. dot. zwrotu kwoty udzielonej przez zmarłego pożyczki) wówczas sytuacja byłaby prosta. W prawa i obowiązki zmarłego wstępują jego spadkobiercy (ustawowi lub testamentowy).

Przykład:
Osoba A była uprawniony do żądania zwrotu pożyczki, zaś po jej śmierci te uprawnienia przechodzą na jej spadkobierców (np. małżonkę i syna)

W przypadku dziedziczenia zachowku jest inaczej. Wierzytelności o jego zapłatę (lub inaczej: roszczenie o zachowek) jest dziedziczone tylko przez takie osoby, które byłyby uprawnione do żądania zachowku po pierwszym spadkodawcy.

Przykład:
Osoba A była uprawniona do żądania zachowku po zmarłym Spadkodawcy B, który jest ojcem A. Jeśli osoba A umrze, zanim uzyska kwotę należnego zachowku, to roszczenie będą dziedziczyć tylko te osoby, które są uprawnione do zachowku po Spadkodawcy B. Nawiązując do powyższego przykładu (spadkobiercami są małżonka i syn) tylko syn Osoby A odziedziczy prawo do zachowku po Spadkodawcy B, ponieważ jest jego zstępnym (wnukiem), a zatem jest uprawniony do zachowku po nim. Roszczenie o zapłatę zachowku po B nie będzie dziedziczone przez małżonkę A, ponieważ jej nie przysługiwałby zachowek po B.

Co więcej, jeśli uprawniony do zachowku ma kilku spadkobierców, spośród których jedynie część odziedziczy roszczenie o zachowek, to ta część roszczenia, która nie została odziedziczona wygasa. Uprawnieni do dziedziczenia zachowku nabywają jedynie należną im część roszczenia o zachowek analogiczną do części, jaka przysługuje im w majątku spadkowym.

Kontynuując powyższy przykład:
Po osobie A dziedziczą spadek jej małżonka oraz syn w części po ½. Roszczenie o zachowek po Spadkobiercy B – o czym szczegółowo powyżej – dziedziczy tylko syn Osoby A. Dziedziczy on jedynie ½ roszczenia, która przysługiwała A, bo taki jest jego udział w majątku spadkowym. Pozostała część roszczenia o zachowek, której nie dziedziczy żona A, po prostu wygasa.
Wygaśnięcie roszczenia o zachowek

Może dojść do takiej sytuacji, w której roszczenie o zachowek całkowicie wygaśnie ze względu na brak osób uprawnionych do jego dziedziczenia. ,

Wystarczy, że z powyżej przytoczonego przykładu usuniemy syna Osoby A. Wówczas roszczenie A o zachowek po spadkodawcy B wygaśnie bezpowrotnie z chwilą jego śmierci pomimo tego, że spadek po nim dziedziczy jego małżonka.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba A pozywa o zapłatę zachowku swojego brata i toczy z nim skomplikowany i kosztowny proces sądowy, a po przeprowadzeniu dowodu z opinii wielu biegłych sądowych, a jeszcze przed wydaniem wyroku A umiera. Skoro jedynym spadkobiercą A jest jego małżonka, to sąd musi oddalić pozew o zachowek.
Jak uniknąć wygaśnięcia roszczenia o zachowek?

Do kategorii prawniczych kruczków można zliczyć pomysł polegający na dokonaniu przelewu wierzytelności zachowku na osobę, która nie mogłaby go odziedziczyć. Wówczas roszczenie o zachowek nie wygaśnie ona na skutek śmierci osoby uprawnionej. Trzeba to jednak zrobić za życia osoby uprawnionej do zachowku.

Odwołując się do budowanego już przykładu:
A w toku procesu o zachowek dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chory i może nie doczekać końca sprawy sądowej. Wówczas decyduje się na przelew wierzytelności z tytułu zachowku na małżonkę i tym sposobem, nawet po jego śmierci może ona wygrać proces. Żona A nie będzie występować w procesie jako osoba, która odziedziczyła roszczenie o zachowek, ale która stała się wierzycielem na mocy przelewu wierzytelności i tym sposobem wstąpiła w prawa uprawnionego do zachowku.

dobry adwokat wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).


Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. 695 560 425 email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Kancelaria Prawa Spadkowego

Wrocław - Poznań - Gdańsk - Katowice

Prawo spadkowe na You Tube!

Zapraszam Cię na kanał prowadzony przez moją małżonkę radcę prawnego Annę Klisz