Podział majątku spadkowego, a skarga pauliańska

Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych. Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Podział majątku spadkowego, a skarga pauliańska

Skarga pauliańska to instytucja prawna, która ma chronić wierzycieli przed nielojalnymi dłużnikami uciekającymi z majątkiem przed egzekucją. Zdarza się, że gdy dłużnik nie ma już innej możliwości obrony przed egzekucją wyzbywa się swojego majątku (tj. popularnie mówiąc przepisuje wartościowe składniki majątku np. nieruchomość na dzieci, rodzeństwo itp.). Dzięki skardze pauliańskiej wierzyciel dłużnika, może zaspokoić się z takich „przepisanych” przedmiotów pochodzących z majątku dłużnika, nawet jeśli „formalnie” stały się one własnością innych osób. Musi on jednak wykazać, że spełniły się odpowiednie warunki, od których zależy uwzględnienie skargi pauliańskiej (więcej na ten temat dowiesz się z mojego poradnika prawnego na stronie http://skarga-paulianska.pl).

Ale dlaczego o tym piszę na blogu poświęconym prawu spadkowemu?

Bo skarga pauliańska też może znaleźć swoje zastosowanie w prawie spadkowym i to w dwóch różnych sytuacjach. Pierwsza z nich, której jednak nie dotyczy niniejszy wpis, zachodzi kiedy spadkobierca odrzuca spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli. Tzn. spadkobierca, który posiada długi, celowo odrzuca spadek po to, żeby jego wierzyciele nie mogli zaspokoić się z majątku spadkowego.

Drugi przypadek, kiedy w sprawie spadkowej może pojawić się skarga pauliańska, jest nieco bardziej skomplikowany. Ryzyko, o którym chcę napisać, może pojawić się w związku z podziałem majątku spadkowego.

Przykład:

Załóżmy, że jest dwóch spadkobierców (osoba A i osoba B), którzy nabyli spadek w częściach równych. W skład spadku wchodzi mieszkanie o wartości 300 000, 00 PLN. Osoba B ma długi, dlatego spadkobiercy dogadują się w ten sposób, że przy podziale spadku całe mieszkanie przypadnie osobie A bez jakichkolwiek spłat na rzecz osoby B. Dzięki temu B usunie możliwość egzekucji jego długów z odziedziczonego mieszkania.

W takiej sytuacji, wierzyciele B będą mogli wykorzystać skargę pauliańską, ażeby dochodzić swoich wierzytelności poprzez ich egzekucję z mieszkania, które stanie się wyłączną własnością A. Taka możliwość będzie zachodzić wówczas, gdy ustalenia pomiędzy spadkobiercami wejdą w życie na podstawie umownego działu spadku lub też ugody zawartej w toku postępowania przed sądem, a nawet zostaną ustalone postanowieniem sądu spadku wydanego na podstawie zgodnego wniosku co do podziału majątku spadkowego.

Nie wchodząc w niuansy dotyczące skargi pauliańskiej, o których piszę na wyżej wskazanej stronie internetowej, należy podkreślić, że skargę pauliańską wnosi się przeciwko osobie, która uzyskała korzyść, czyli – w powyżej wskazanym przykładzie – osobie A. To ta osoba poniesie koszty tej sprawy, mimo, że to przecież osoba B była sprawcą zamieszania.

Dzieląc majątek spadkowy, warto zatem zapoznać się ze stanem majątkowym pozostałych spadkobierców, żeby nie narazić się na możliwość wniesienia skargi pauliańskiej.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że wyjaśniłem Tobie kilka rzeczy. Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Kancelaria Prawa Spadkowego

Wrocław - Poznań - Gdańsk