Sprawa spadkowa – jakie okoliczności będzie badał sąd rozstrzygając sprawę dotyczącą nabycia spadku?

Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych. Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 717 405 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Myślisz o planowaniu spadkowym?

Obejrzyj moje mini szkolenie na YOUTUBE!

adwokat prawo spadkowe

Najnowsze wpisy
Zapraszam na moje pozostałe blogi

W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku pierwszą i stosunkowo oczywistą kwestią, którą będzie ustalał Sąd Spadku będzie fakt i data śmierci spadkodawcy, a także ostatnie miejsce jego zamieszkania.

W drugiej kolejności Sąd będzie ustalał krąg osób powołanych do dziedziczenia z mocy ustawy oraz ich adresy miejsca zamieszkania. Wszystkie te osoby muszą być prawidłowo zawiadomione o toczącym się postępowaniu oraz powinny mieć prawo zaprezentowania swojego stanowiska na rozprawie.

W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku należy także ustalić, czy zmarły pozostawił po sobie testament lub testamenty. Sąd będzie dążył do ustalenia treści wszystkich istniejących testamentów. Może być bowiem tak, że rozporządzenia spadkodawcy będą zawarte w kilku testamentach. Tak będzie jeśli spadkodawca nie odwoła poprzedniego testamentu, nie zniszczy go w celu odwołania lub nie pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, a treść nowego testamentu nie będzie sprzeczna z treścią poprzedniego testamentu. Po drugie w toku postępowania uczestnicy mogą podważyć ważność testamentu, który odwoływał poprzedni testament. W takim wypadku to ten poprzedni testament może stać się podstawą dziedziczenia.

Jeśli Sąd stwierdzi istnienie testamentu (testamentów), wówczas konieczne będzie ustalenie kręgu spadkobierców powołanych we wszystkich testamentach wraz z ich danymi korespondencyjnymi. Te osoby będą również mogły wziąć udział w postępowaniu i np. starać się podważyć niekorzystny dla nich testament.

Sąd Spadku będzie w toku postępowania o nabyciu spadku oceniał także treść testamentu. Będzie to dotyczyło zarówno znaczenia poszczególnych zwrotów użytych przez spadkodawcę, ale także treści testamentu ustnego. Istnieje także możliwość ustalenia treści testamentu pisemnego, który zaginał lub został utracony.

W ramach tego postępowania Sąd Spadku nie będzie z reguły badał składu majątku spadkowego. W tym postępowaniu Sąd ustala zasady dziedziczenia, a nie to, kto dziedziczy poszczególne przedmioty spadkowe. Od powyższej zasady są dwa wyjątki.

Pierwszy zachodzi wówczas, gdy Sąd będzie orzekał o istnieniu zapisu windykacyjnego. Badanie majątku będzie jednak ograniczone do przedmiotu tego zapisu.

Druga sytuacja, w które Sąd będzie także ustalał skład majątku spadkowego zachodzi w przypadku, gdy w treści testamentu spadkodawca powierzył jednej lub kilku osobom przedmioty wyczerpujące prawie cały spadek. Takie osoby uważa się bowiem w razie wątpliwości za powołane do spadku w takiej w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów. Żeby określić wartość tych przedmiotów i odpowiedni stosunek ich wartości, należy ustalić wartość całego majątku spadkowego.

Sąd bada także, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. Zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych zostaną jednak przedstawione w kolejnych wpisach.

dobry adwokat wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).


Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. 695 560 425 email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Kancelaria Prawa Spadkowego

Wrocław - Poznań - Gdańsk - Katowice

Prawo spadkowe na You Tube!

Zapraszam Cię na kanał prowadzony przez moją małżonkę radcę prawnego Annę Klisz