Jak radzić sobie ze sprawami spadkowymi? - Blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Spadkowego

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa spadkowego
stwierdzenie nabycia spadku opłata

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – wysokość opłat

Wniosek o sądowe stwierdzenie nabycia spadku – jak większość innych spraw sądowych – podlega opłacie sądowej. Oznacza to, że Sąd Spadku nie zajmie się sprawą dopóki wnioskodawca nie pokryje opłaty sądowej.

Opłata, którą należy wnieść do sądu to 50 PLN. Jest to opłata stała, zatem jej wysokość nie jest uzależniona od wartości lub składu majątku spadkowego, ani od ilości występujących w sprawie spadkobierców, czy ilości testamentów, które pozostawił po sobie spadkodawca.

Opłatę można uiścić w kasie Sądu Spadku, za pomocą tzw. znaków sądowych lub przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Brak dokonania opłaty lub przedstawienia jej dowodu spowoduje wystosowanie przez Sąd Spadku wezwania do uzupełnienia tej opłaty w terminie 7 dni od chwili doręczenia wezwania. Nie ma zatem przeszkód, żeby opłatę uiścić już po złożeniu wniosku, byleby zmieścić się w terminie narzuconym przez sąd. Trzeba pamiętać, że brak uiszczenia tej opłaty we wskazanym przez sąd terminie będzie skutkować zwrotem wniosku.

Należy także wskazać, że powyższa opłata jest dokonywana jednokrotnie przez wnioskodawcę. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu o nabycie spadku nie muszą przed przystąpieniem do sprawy ponosić żadnych opłat.

Nie są to jednak jedyne koszty, które mogą wystąpić w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Po pierwsze należy wskazać, że jeśli postępowanie będzie mogło zakończyć się przed upływem pół roku od chwili śmierci spadkodawcy, każdy ze spadkobierców będzie musiał przed Sądem Spadku złożyć oświadczenie o tym, czy spadek przyjmuje (ew. w jaki sposób) czy też go odrzuca. Sąd dopuści możliwość złożenia takiego oświadczenia po uiszczeniu opłaty w kwocie 50 PLN. Ponoszenie opłaty nie będzie konieczne, jeśli spadkobierca wcześniej złożył już takie oświadczenie. Więcej o oświadczeniach o przyjęciu i odrzuceniu spadu znajdziesz tutaj.

W sprawie mogą również pojawić się dodatkowe koszty związane z udziałem w sprawie biegłych (mających np. stwierdzić, czy testament został faktycznie sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę bądź orzec – na podstawie dokumentacji medycznej – czy spadkodawca w chwili sporządzania testamentu był zdolny do świadomego działania, czy też oszacować wartość majątku spadkowego lub jego części). Koszty biegłych mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Pozostaw komentarz

Top