Sprawy spadkowe – przedawnienie, terminy

Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych. Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 717 405 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Myślisz o planowaniu spadkowym?

Obejrzyj moje mini szkolenie na YOUTUBE!
Najnowsze wpisy
Zapraszam na moje pozostałe blogi

Sprawy spadkowe – przedawnienie, terminy

Terminy na dokonanie określonych czynności są w prawie bardzo ważne. W zależności od konkretnego uprawnienia czy roszczenia upływ niektórych terminów może :

  • spowodować definitywną utratę określonych uprawnień (np. możliwości żądania stwierdzenia nieważności testamentu)
  • doprowadzić do przedawnienia roszczenia, co oznacza, że zobowiązany będzie mógł uchylić się od jego zapłaty (patrz np. Przedawnienie roszczenia o zachowek)
  • nie wywołać żadnych konsekwencji.

Zachęcam do lektury:

Możliwość żądania działu spadku – nie przedawnia się

Możliwość żądania wydania postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzenia protokołu poświadczenia dziedziczenia – nie przedawnia się. Wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia jest możliwie po upływie 6 miesięcy od otwarcia spadku chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. (art. 1026 k.c.)

Uprawnienie małżonka i innych bliskich spadkodawcy osób, które zamieszkiwały z nim do dnia jego śmierci do korzystania z mieszkania i urządzenia domowego w dotychczasowym zakresie – 3 miesiące od otwarcia spadku (art. 923 k.c.)

Wpis do rejestru fundacji ustanowionej w testamencie, celem nabycia statusu spadkobiercy – dwa lata od ogłoszenia testamentu (art. 927 k.c.)

Żądanie uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia – rok od dnia, w którym żądający dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. ( art. 929 k.c.)

Uprawnienie do żądania wyłączenia od dziedziczenia małżonka wobec którego spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione – sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku (art. 940 k.c.)

Powołanie się na nieważność testamentu – do trzech lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, nie później niż w ciągu dziesięciu lat od otwarcia spadku (art. 945 k.c.)

Termin na spisanie treści testamentu ustnego przez świadka – rok od złożenia oświadczenia spadkodawcy (art. 952 k.c.)

Termin na potwierdzenie treści testamentu ustnego w razie niespisania jego treści – 6 miesięcy od otwarcia spadku (art. 952 k.c.)

Utrata mocy testamentu szczególnego – 6 miesięcy od ustania okoliczności uzasadniających niezachowanie formy testamentu zwykłego (art. 955 k.c.)

Termin przedawnienia roszczenia z tytułu zapisu – 5 lat od dnia kiedy zapis stał się wymagalny (art. 981 k.c.)

Termin, po upływie którego obliczając zachowek nie doliczamy do spadku darowizn uczynionych na rzecz osób niebędących spadkobiercami – 10 lat, które musi upłynąć od momentu od dokonania darowizny do dnia otwarcia spadku (art. 994 k.c.).

Termin, od którego obliczając zachowek dla zstępnego doliczamy do spadku darowizny uczynione przez spadkodawcę – 299 dni przed urodzeniem się zstępnego (994 k.c.)

Przedawnienie roszczeń uprawnionego z tytułu zachowku – 5 lat od ogłoszenia testamentu (art. 1007 k.c.)

Przedawnienie roszczeń spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń – 5 lat od ogłoszenia testamentu (art. 1007 k.c.)

Przedawnienie roszczeń przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanego od spadkodawcy zapisu windykacyjnego – 5 lat od otwarcia spadku (art. 1007 k.c.)

Przedawnienie roszczeń przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny – 5 lat od otwarcia spadku (art. 1007 k.c.)

Termin na złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku – 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (1015 k.c.)

Termin na żądanie przez wierzyciela uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne – 6 miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, nie dłużej niż 3 lata od odrzucenia spadku. (art. 1024 k.c.)

Ustanie solidarnej odpowiedzialności współspadkobierców oraz zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe – do chwili działu spadku (art. 1034 k.c.)

Share on facebook
Pomóż mi rozwinąć mój blog - udostępnij ten artykuł na FACEBOOK'u
dobry adwokat wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).


Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. 695 560 425 email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Kancelaria Prawa Spadkowego

Wrocław - Poznań - Gdańsk - Katowice

Prawo spadkowe na You Tube!

Zapraszam Cię na kanał prowadzony przez moją małżonkę radcę prawnego Annę Klisz

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

wezwanie do zapłaty zachowku wzór

 

Pobierz bezpłatnego E-booka ze wzorem wezwania do zapłaty zachowku
  • Każdy spór o zapłatę zachowku zaczyna się od oficjalnego wezwania do zapłaty.
  • Pobierz bezpłatny wzór takiego wezwania przygotowany przez adwokata, który przeprowadził setki procesów o zachowek.
  • Dowiedz się jakie elementy musi zawierać przygotowane przez Ciebie wezwanie do zapłaty zachowku, żeby było skuteczne.