adwokat
Iwo Klisz

Specjalista z zakresu prawa spadkowego

O mnie…


Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych

 Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Jeśli chcesz, chętnie pomogę również Tobie.

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 717 405 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Najnowsze komentarze

Moje pozostałe blogi

zachowek przedawnienie
Zachowek

Zachowek przedawnienie

Co to znaczy, że roszczenie jest przedawnione? Roszczenia majątkowe, w tym także roszczenie o zapłatę zachowku, z upływem czasu ulegają przedawnieniu. Ważne: Jeśli roszczenie ulegnie

Czytaj dalej »

Nierówny podział majątku w testamencie

Czy można podzielić spadek w testamencie? Żaden przepis prawa przecież tego nie zabrania. Czy wystarczy zatem, że spadkodawca w testamencie wskaże, że np. dom wraz z działką i samochód przekazuje córce, a mieszkanie oraz pieniądze zebrane na koncie bankowym przekazuje na rzecz syna i to już ułatwi dalsze formalności spadkowe? Tak naprawdę to taki testament dopiero skomplikuje sprawę. Ale po kolei. Na początku muszę wyjaśnić,

Czytaj dalej »

Ugoda o zachowek, czyli jak załatwić zachowek polubownie

Czy sprawę o zachowek można zakończyć ugodowo? Ugoda może być formą zakończenia każdej sprawy, także sprawy o zachowek. Powiem Ci więcej, bardzo często mówi się, że nawet zła ugoda, jest lepsza, niż najlepszy wyrok. W pełni się z tym zgadzam. W dalszej części podpowiem Ci jak wynegocjować korzystną ugodę i jak ją spisać, żeby w pełni zabezpieczyć interesy zarówno uprawnionego do zachowku oraz zobowiązanego do

Czytaj dalej »

Dług spadkowy – podział

Czy w dziale spadku można dokonać podziału długów spadkowych? I tak i nie. Pomogłem? Nie bardzo, już tłumaczę. Skuteczność podziału długów spadkowych zależy od tego, czy chodzi o umowny czy sądowy dział spadku. Zanim wyjaśnię te różnicę muszę Ci zwrócić uwagę na jedną rzecz. Żadne ustalenia spadkobierców czy też orzeczenie sądu wydane w sprawie, w której nie brał udziału wierzyciel spadkowy, nie mogą mieć wpływu

Czytaj dalej »

Zachowek a służebność mieszkania – umowa darowizny z dożywotną służebnością

Służebność mieszkania ustanowiona w umowie darowizny Dzisiaj chciałbym kontynuować wątek dotyczący wpływu umowy darowizny na wysokość należnego zachowku. Tytułem wstępu do dalszej lektury chciałbym Ci polecić przeczytanie dwóch innych wpisów a mianowicie: Darowizna a zachowek Jak obliczyć zachowek? Bardzo często roszczenie o zachowek (a właściwie o uzupełnienie zachowku) jest związane z zawarciem przez spadkodawcę umowy darowizny. Z reguły powtarzająca się sytuacja wygląda w sposób następujący:

Czytaj dalej »

Roszczenie o zachowek – jak uzyskać zachowek?

Jak można dochodzić roszczenia o zachowek? W poprzednim wpisie wyjaśniłem, że roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym (patrz: Zachowek). Pokrzywdzony spadkobierca dysponuje zatem roszczeniem o zapłatę od osoby (osób), powołanych do spadku w testamencie, lub które otrzymały od spadkodawcy darowiznę. Zadośćuczynienie takiemu żądaniu polega więc na zapłacie na rzecz uprawnionego do zachowku odpowiedniej kwoty pieniężnej. Podobnie jak w innych sytuacjach kiedy wierzyciel dysponuje roszczeniem pieniężnym zapłata może

Czytaj dalej »

Jak można podzielić majątek spadkowy? Umowny dział spadku

Majątek spadkowy można podzielić w trybie umownym lub w toku postępowania sądowego. Umowny dział spadku polega na zawarciu pomiędzy wszystkimi spadkobiercami umowy znoszącej współwłasność majątku spadkowego. Jeżeli w skład spadku nie wchodzi nieruchomość, umowa o dział spadku może zostać skutecznie zawarta w każdej formie tj. nawet w drodze umowy ustnej. Mimo wszystko warto jednak taką umowę spisać przynajmniej w formie pisemnej w tylu egzemplarzach ilu jest

Czytaj dalej »

Czy muszę płacić zachowek, skoro to niesprawiedliwe? Czyli zachowek a zasady współżycia społecznego

Przepisy umożliwiające żądanie zachowku często wydają się niesprawiedliwe i niesłuszne. W szczególności w przypadku, gdy uprawniony dochodzi tzw. zachowku od darowizny. Ciężko pogodzić się z tym, że wola spadkodawcy wyrażona w testamencie, czy w zawartej za życia umowie darowizny może zostać podważona właśnie na podstawie przepisów o zachowku. W pewnych wypadkach poczucie niesprawiedliwości towarzyszące zobowiązanemu do zapłaty zachowku będzie – z prawnego punktu widzenia –

Czytaj dalej »