Dziedziczenie ustawowe – zasady dziedziczenia

Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych. Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 717 405 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Myślisz o planowaniu spadkowym?

Obejrzyj moje mini szkolenie na YOUTUBE!
Najnowsze wpisy
Zapraszam na moje pozostałe blogi

Podstawowe zasady – dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe to sytuacja, która pojawia się w przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu.

Zasady dziedziczenia ustawowego są nieco odmienne w przypadku jeżeli spadkodawca zmarł (tzn. nastąpiło otwarcie spadku) po 28 czerwca 2009r. lub przed tą datą. W pierwszym przypadku do spadku powołane są osoby z jednej z poniżej wskazanych grup. Jeśli w danej grupie nie ma żadnych osób zdolnych do dziedziczenia, to dziedziczą osoby z kolejnej grupy.

Dziedziczenie ustawowe spadkobierców z pierwszej grupy

W pierwszej kolejności (grupa 1) do powołanych do dziedziczenia spadku zaliczają się dzieci spadkodawcy i jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże spadek przypada małżonkowi spadkobiercy w części nie mniejszej niż 1/ 4 całości.

Przykład:

Zmarły pozostawił po sobie małżonka i dwoje dzieci. Na podstawie ustawy dziedziczy małżonka w udziale wynoszącym 1/3 całości spadku i dzieci, każde w udziale wynoszącym 1/3 całości spadku.

W przypadku, gdy dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział jaki by mu przypadł, przypada jego dzieciom w częściach równych.

Przykład:

Spadkodawca pozostawił po sobie małżonka i dwoje dzieci, z czego jedno z dzieci nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając dwoje swoich dzieci czyli dla spadkodawcy dwójkę wnucząt.

Na podstawie ustawy dziedziczy małżonka w udziale wynoszącym 1/3 całości spadku, dziecko w udziale wynoszącym 1/3 całości spadku i wnuczęta w udziałach wynoszących po 1/6 całości spadku.

Dziedziczenie ustawowe spadkobierców z drugiej grupy

W dalszej kolejności (grupa 2) w przypadku braku zstępnych spadkodawcy (dzieci) powołani do dziedziczenia z ustawy są małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem wynosi 1/4 całości spadku.

W przypadku braku dzieci i małżonka spadkobiercy cały spadek przypada rodzicom spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli spadkodawca w chwili śmierci miał już tylko jednego rodzica, ponieważ drugi zmarł wcześniej, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, a pozostawiło po sobie dzieci, udział spadkowy, który by mu przypadł przypada jego dzieciom.

Jeżeli zaś jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych (dzieci), udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Przykład:

Spadkodawca w chwili śmierci nie miał dzieci. Pozostawił po sobie jedynie małżonka i dwoje rodziców.

Na podstawie ustawy odziedziczą po nim małżonek w udziale wynoszącym 1/2 całości spadku i rodzice w udziałach wynoszących po 1/4 całości spadku.

Dziedziczenie ustawowe spadkobierców z trzeciej grupy

Do spadku mogą być również powołani dziadkowie (grupa 3) spadkodawcy w przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie zstępnych (dzieci), braku małżonka spadkodawcy, rodziców, rodzeństwa i dzieci rodzeństwa.  Spadek przypada dziadkom spadkodawcy i w takiej sytuacji dziedziczą oni w częściach równych. Gdy któreś z dziadków nie dożyło otwarcia spadku, udział, który by mu przypadł, dziedziczą jego dzieci według podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli dziadek, który nie dożył otwarcia spadku, nie miał zstępnych (dzieci) udział, który by mu przypadł przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Przykład:

Spadkodawcy z najbliższej rodziny przy życiu pozostało jedynie dwóch dziadków (ojciec ojca i ojciec matki) i jedna babcia (matka ojca) oraz kuzynka będąca wnuczką drugiej nieżyjącej już babci (matki matki). Na podstawie ustawy wszyscy odziedziczą spadek w udziałach po 1/4.

Dziedziczenie ustawowe spadkobierców z czwartej grupy

W przypadku, gdy spadkodawca nie ma małżonka i krewnych, którzy mogliby odziedziczyć majątek z ustawy, do dziedziczenia powołani są w równych częściach dzieci małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku (grupa 4).

Przykład:

Małżeństwo miało dwójkę dzieci: jedno wspólne, a drugie z pierwszego małżeństwa żony. W chwili śmierci męża jego córka i żona już nie żyły, nie było też żadnych innych żyjących bliskich krewnych. Przy życiu pozostała jedynie jego pasierbica. Jej biologiczny ojciec również nie żył w chwili otwarcia spadku. Pasierbica otrzyma cały spadek po swoim ojczymie.

Dziedziczenie ustawowe – ostatnia grupa spadkobierców

W grupie 5 w ramach dziedziczenia ustawowego spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, ale tylko w przypadku, gdy spadkodawca nie ma spadkobierców ustawowych: małżonka, krewnych, dzieci małżonka. Jeżeli ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie może zostać ustalone, albo, gdy ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

dobry adwokat wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).


Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. 695 560 425 email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Kancelaria Prawa Spadkowego

Wrocław - Poznań - Gdańsk - Katowice

Prawo spadkowe na You Tube!

Zapraszam Cię na kanał prowadzony przez moją małżonkę radcę prawnego Annę Klisz

wezwanie do zapłaty zachowku wzór

 

Pobierz bezpłatnego E-booka ze wzorem wezwania do zapłaty zachowku
  • Każdy spór o zapłatę zachowku zaczyna się od oficjalnego wezwania do zapłaty.
  • Pobierz bezpłatny wzór takiego wezwania przygotowany przez adwokata, który przeprowadził setki procesów o zachowek.
  • Dowiedz się jakie elementy musi zawierać przygotowane przez Ciebie wezwanie do zapłaty zachowku, żeby było skuteczne.