adwokat Iwo Klisz

Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych. Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 717 405 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

Biuro w Krakowie
(w przygotowaniu)
tel. 695 560 425

Biuro w Bydgoszczy
(w przygotowaniu)
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Myślisz o planowaniu spadkowym?

Obejrzyj moje mini szkolenie na YOUTUBE!

spadek, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku

Najnowsze wpisy

Testament własnoręczny – jak napisać? Jak sporządzić ważny testament?

testament własnoręczny

Jak sporządzić testament własnoręczny? Wszystko, co musisz wiedzieć o tym, jak napisać testament

Testament jest deklaracją woli, które zawiera ostatnie dyspozycje spadkodoawcy na wypadek śmierci. Jego najważniejszą zaletą jest to, że umożliwia dokonanie swobodnego wyboru osób na rzecz których możesz rozporządzić swoim majątkiem. Spośród wielu form testamentu, najbardziej popularny jest testament własnoręczny.

Co to jest testament? W jaki sposób może zostać sporządzony? Jaki ma skutki prawne? Postaram się odpowiedzieć Ci na wszystkie te pytania.

Co to jest testament własnoręczny?

Testament własnoręczny, zwany też holograficznym lub pisemnym jest oświadczeniem woli spadkodawcy o statusie dokumentu prywatnego.

Zawiera on rozrządzenia testatora majątkiem na wypadek własnej śmierci. Jego przedmiotem są wszelkie przedmioty i prawa majątkowe, które mu przysługują. Dotyczy to zarówno aktywów, a więc czystego majątku, jak i pasywów, czyli zobowiązań (długów).

Musisz wiedzieć, że testament może mieć wiele form, które przewiduje Kodeks cywilny, w tym testament pisemny, testament ustny, testament allograficzny, czyli urzędowy, wreszcie testament notarialny, który może sporządzić tylko i wyłącznie notariusz.

Testament własnoręczny – kto go może sporządzić?

Sporządzić testament, który będzie ważny, może jedynie osoba, która jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Musisz znajdować się też w stanie zapewniającym swobodne podjęcie decyzji oraz wyrażenie woli. Nie możesz również działać pod wpływem błędu, podstępu lub groźby. Jeśli bowiem powstaną wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, możliwe będzie stwierdzenie, że Twój testament nie jest ważny.

Testament własnoręczny – kto może być spadkobiercą?

Spadkobiercą testamentowym możesz ustanowić każdą osobę fizyczną lub osobę prawną. Możesz do spadku testamentowego wezwać także dziecko poczęte, tzw. nasciturusa. Warunkiem jest jednak, aby urodziło się żywe.

W treści testamentu możesz wezwać do schedy krewnego będącego jednocześnie sukcesorem ustawowym, krewnego spoza tego kręgu bądź osobę całkowicie obcą.

Zasady dziedziczenia

Sukcesja na podstawie testamentu powoduje przejście praw spadkowych na osobę, która została wezwana do majątku zmarłego. Następuje to z chwilą śmierci spadkodawcy i otwarcia spadku.

Dziedziczenie testamentowe opiera się na zasadzie swobody testowania. Oznacza to, że w ramach obowiązującego prawa, testator ma pełną swobodę w dysponowaniu swoim mieniem oraz w wyborze osób na rzecz których to nastąpi na wypadek jego śmierci. Stanowią oni krąg spadkobierców testamentowych.

Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób, przy czym wyznaczenie sukcesora testamentowego wyłącza wezwanie ustawowe do całości spadku.

Przeczytaj więcej: Dziedziczenie ustawowe

Testament własnoręczny – co musi zawierać?

W testamencie odręcznym, jako spadkodawca, musisz zawrzeć trzy konieczne elementy:

 • napisać go w całości pismem ręcznym,
 • opatrzyć datą,
 • opatrzyć go swoim własnoręcznym podpisem.

Musisz więc zdawać sobie sprawę, że nie możesz po prostu napisać swojego testamentu na komputerze, wydrukować i podpisać.

Znaczenie daty jest bardzo ważne. Przede wszystkim, pozwala ona ustalić, czy w momencie sporządzania testamentu miałeś pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto, daje ona możliwość, w przypadku gdy sporządziłeś kilka aktów legatów, stwierdzenia który z nich był pierwszy. W takiej sytuacji bowiem, obowiązują postanowienia tego z nich, który był spisany najwcześniej, jeżeli wyklucza on treść poprzedniego testamentu.

W razie braku choć jednego z wyżej wymienionych elementów, będzie zachodziła nieważność testamentu, który sporządziłeś. Oznacza to, że nie wywoła on żadnych skutków prawnych, tak jakby nigdy nie został sporządzony.

Jednakże istnieje od powyższej zasady wyjątek. Mianowicie, możesz pominąć w swoim testamencie wskazanie daty jeżeli nie wywołuje to wątpliwości:

 • co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu,
 • co do treści testamentu,
 • co do wzajemnego stosunku kilku testamentów, a więc w sytuacji, gdy sporządzono kilka testamentów, a brak daty uniemożliwia ustalenie dokładnej kolejności ich sporządzenia.

Testament odręczny – jakie rozrządzenia może zawierać?

Rozrządzenia, jakie możesz zawrzeć w testamencie są bardzo różne. Zawrzeć w nim możesz polecenie i dokonać wydziedziczenia. Możesz także ustanowić wykonawcę testamentu.

Jeśli wskażesz w nim kilku dziedziczących, pamiętaj, żeby wskazać dokładnie jakie przysługują im udziały w masie spadkowej, Jeśli tego nie uczynisz, każdy z nich będzie dziedziczyć w częściach równych.

Jeśli chcesz, aby dana osoba otrzymała konkretny składnik Twojego majątku, możesz zobowiązać poprzez zapis spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Musisz pamiętać, że zapis windykacyjny musi posiadać formę aktu notarialnego, dlatego też w testamencie ręcznym, możesz umieścić jedynie zapis zwykły.

Testament odręczny – co po sporządzeniu?

Po spisaniu testamentu, powinieneś zadbać o jego odpowiednie zabezpieczenie. Najlepiej, abyś złożył go na przechowanie u notariusza. Oczywiście, może to być dowolna Kancelaria notarialna, według Twojej woli.

Powinieneś także poinformować o istnieniu testamentu swoją rodzinę, zwłaszcza tych, których wezwałeś do dziedziczenia.

Jak długo jest ważny testament własnoręczny?

Testament holograficzny nie posiada jakiegokolwiek terminu w którym zachowuje swoją ważność.

Czas, w którym powstał nie ma najmniejszego znaczenia, ważne jest tylko, aby spełniał wszystkie opisane powyżej wymogi formalne, w przeciwnym razie bowiem testament jest nieważny.

Z punktu widzenia prawnego, nie odgrywa więc żadnej roli, czy sporządziłeś swój testament na wiele lat, czy też jedynie na parę godzin przed swoją śmiercią.

Tym samym, obowiązuje on bezterminowo, chyba, że zostanie zastąpiony przez nowe rozporządzenie na wypadek zgonu spadkodawcy.

Musisz także wiedzieć, że polskie prawo nie przewiduje także żadnego terminu, który by określał kiedy powinno dojść do otwarcia testamentu po Twojej śmierci. Tak więc, może on zostać otwarty i ogłoszony nawet wiele lat po Twoim zgonie.

Jak ogłosić testament?

Osoba, u której znajduje się testament, gdy dowie się o odejściu spadkodawcy, ma obowiązek złożenia go w sądzie spadku, lub u notariusza. Po złożeniu legatu u tego drugiego, zachodzi konieczność jego odczytania. Nie ma on obowiązku informować kogokolwiek o terminie otwarcia i odczytania testamentu.

Obecność osób zainteresowanych nie ma więc charakteru obowiązkowego, choć oczywiście mają oni prawo pojawić się na ogłoszeniu testamentu. Po dokonaniu tej czynności, rejent informuje o istnieniu testamentu osoby zainteresowane, a więc przede wszystkim wykonawcę testamentu, oraz spadkobierców. Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowywany jest w sądzie spadku bądź u notariusza.

Czy można odrzucić spadek?

Ostatnią wolę spadkodawcy możesz odrzucić prze złożenia oświadczenia przed rejentem lub sądem. Możesz to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o swoim powołaniu do spadku. Będzie to na ogół albo dzień śmierci spadkodawcy, albo też otwarcia testamentu.

Jeżeli złożysz taką deklarację, wówczas w Twoje miejsce wchodzą inne osoby powołane do spadku, wskazane w akcie ostatniej woli. W takiej sytuacji, otrzymują oni przysporzenia w częściach odpowiadających ich udziałom.

JAK MOGĘ TOBIE POMÓC?

adwokat poznań prawo spadkowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku

Kancelaria Prawa Spadkowego

prawo spadkowe

Prawo spadkowe na You Tube!

Zapraszam Cię na kanał prowadzony przez moją małżonkę radcę prawnego Annę Klisz

POBIERZ DARMOWEGO EBOOKA: ZACHOWEK WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Każdy z nas intuicyjnie wie, czym jest zachowek i kiedy się należy. Jednakże w rzeczywistości jest to skomplikowana instytucja prawa spadkowego. W zależności od wielu czynników, jego wysokość może być bardzo różna. Co więcej, istnieje wiele sytuacji, w których żądanie zachowku nie jest dopuszczalne.

W ebooku odpowiadamy na następujące pytania:

  • Kiedy i komu przysługuje zachowek?
  • Kiedy można go dochodzić?
  • Ile wynosi zachowek?

Dodatkowo w e-booku: zachowek a testament, darowizna i zapis windykacyjny.