Jak radzić sobie ze sprawami spadkowymi? - Blog adwokata z Wrocławia
Category

Spadek a podatki

Podatek od zachowku

Często osoby dochodzące zachowku nie zdają sobie sprawy z tego, że pod pewnymi warunkami od zachowku można zapłacić podatek wg ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jeśli nie chcesz go płacić przeczytaj dokładnie ten wpis.

O podatku od spadków pisałem już w innym miejscu na blogu (przeczytaj: Podatek od spadku). W przypadku zachowku obowiązują te same zasady, a najważniejsza z nich jest taka, że małżonek, dzieci i wnuki oraz rodzice i dziadkowie są z tego podatku zwolnieni. Jeśli czytałeś poprzednie moje wpisy, że zachowek przysługuje tylko tym osobom (przeczytaj: Zachowek).

Nie tak szybko. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do urzędu skarbowego i to w odpowiednim terminie.

Zgłoszenia trzeba dokonać w terminie 6 miesięcy od chwili zaspokojenia roszczenia, czyli fizycznego otrzymania zachowku.

Bez znaczenia jest zatem to, czy zachowek jest wypłacany dobrowolnie czy też na podstawie orzeczenia sądowego, a także kiedy zapadł wyrok lub zawarto ugodę w sprawie zapłaty zachowku.

Zgłoszenia dokonuje się na urzędowym formularzu SD Z2.

Czy naprawdę muszę zgłaszać zachowek do urzędu skarbowego?

Jeśli wysokość zachowku jest niższa niż kwota wolna od podatku – czyli 9637, 00 PLN to nie musisz niczego zgłaszać. Natomiast jeśli zlekceważysz obowiązek zgłoszenia w przypadku wyższego zachowku, to możesz spodziewać się, że urząd skarbowy naliczy Ci podatek.

Wysokość podatku od zachowku jest taka sama, jak w przypadku podatku od spadku. Żeby ją ustalić należy od sumy zachowku odjąć powyżej wskazaną kwotę wolną od podatku, a następnie od tak ustalonej kwoty podatek będzie wynosił:

 • 3 % – gdy wartość zachowku pomniejszonego o kwotę wolną od podatku jest wyższa niż 10 278, 00 PL
 • 308,30 PLN + 5 % nadwyżki ponad 10 278 PLN – gdy wartość zachowku pomniejszonego o kwotę wolną od podatku zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 PLN a 20 556 PLN
 • 822, 20 PLN + 7 % nadwyżki ponad 20 556 PLN – gdy wartość zachowku pomniejszonego o kwotę wolną od podatku przekracza 20 556, 00 PLN.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Ile wynosi podatek od spadku?

Wysokość podatku od spadku zależy od wartości spadku (należnego udziału spadkowego), a także stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami. W przypadku najbliższej rodziny podatku nie płaci się wcale, zaś najwyższa jego stawka może wynosić nawet 20%.

Stopień bliskości ze zmarłym tworzy trzy tzw. grupy podatkowe. Dla każdej z tych grup wysokość podatku jest inna. Nadto, w każdej z nich obowiązuje inna kwota wolna od podatku.

Ile wynosi podatek od spadku w I grupie podatkowej?

Grupę tworzą małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

Na wstępie warto wskazać, że spośród powyżej wskazanych osób tylko teściowie, zięć i synowa będą musieli zapłacić podatek. Pozostałe osoby – po spełnieniu określonych warunków – są całkowicie zwolnione z podatku (przeczytaj: Podatek od spadku)

W tej grupie podatkowej kwota wolna od podatku to 9637, 00 PLN.

Celem obliczenia należnego podatku należy od wartości spadku przypadającego na określonego spadkobiercę odjąć tę kwotę. Jeśli wartość jest mniejsza niż zero, to podatku w ogóle się nie płaci i nie trzeba dokonywać żadnych zgłoszeń.

Jeśli wynik powyższego działania jest wyższy niż zero, ale niższy niż 10 278, 00 PLN, to podatek wynosi 3% wartości spadku.

W przypadku, gdy wartość majątku jest jeszcze wyższa, ale nie przekracza 20 556, 00 PLN należny podatek to 308, 30 PLN + 5% nadwyżki od wartości ponad 10 278, 00 PLN.

Gdy majątek przekracza wartość 20 556, 00 PLN wówczas podatek wynosi 822, 20 PLN i 7% nadwyżki ponad 20 556 PLN

Przykład:

Wartość udziału spadkowego przypadającego na spadkobiercę (np. na zięcia) wynosi 25 000, 00 PLN to obliczenie podatku wygląda tak:

Krok 1 – kwota wolna od podatku

25 000, 00 – 9637, 00 PLN = 15 363 PLN

Krok 2 ustalenie nadwyżki powyżej 10 278, 00 PLN

15 363 PLN – 10 278, 00 PLN = 5085 PLN

Krok 3 – sumowanie

308, 30 PLN + (5% z 5085 PLN) = 308, 30 PLN +254, 25 PLN = 562, 55 PLN

W kolejnych grupach obliczenia są analogiczne, jednak wartości są nieco inne. Im dalsza grupa, tym podatek wyższy.

Ile wynosi podatek od spadku w II grupie podatkowej?

W tej grupie będą znajdować się zstępni rodzeństwa (siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (wujkowie, ciotki), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

Kwota wolna od podatku dla osób z tej grupy wynosi 7276 PLN.

Wysokość podatku to:

 • 7% – gdy wartość udziału spadkowego nie przekracza 10 278 PLN
 • 719, 50 PLN + 9% nadwyżki ponad 10 278 PLN – gdy wartość udziału spadkowego zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 PLN a 20 556 PLN
 • 1644, 50 PLN + 12% nadwyżki ponad 20 556, 00 PLN – gdy wartość udziału spadkowego przekracza 20 556, 00 PLN.

Pamiętamy, żeby od wartości udziału, o którego liczymy podatek odjąć kwotę wolną od podatku.

Ile wynosi podatek od spadku w III grupie podatkowej?

W tej grupie są wszystkie inne osoby niewymienione w grupach I i II. W przypadku osób z tej grupy kwota wolna od podatku to 4902, 00 PLN zaś podatek wynosi:

 • 12% – gdy wartość udziału spadkowego nie jest wyższa niż 10 278, 00 PLN
 • 1233, 40 PLN + 16% nadwyżki ponad 10 278 PLN – gdy wartość udziału spadkowego zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 PLN a 20 556 PLN
 • 2977, 90 PLN + 20% nadwyżki ponad 20 556 PLN – gdy wartość udziału spadkowego przekracza 20 556, 00 PLN.

Podobnie jak wyżej nie zapomnij od wartości udziału, o którego liczymy podatek odjąć kwoty wolną od podatku.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Podatek od spadku

Czy nabycie spadku jest opodatkowane?

Na początek zła informacja: co do zasady tak – chodzi o podatek od spadków i darowizn. Obowiązek zapłaty tego podatku (obowiązek podatkowy) powstaje co do zasady z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

W wyjątkowych wypadkach obowiązek podatkowy może wystąpić już w chwili przyjęcia spadku, czy bądź w dniu złożenia oświadczenia o jego przyjęciu lub z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku.

Obliczanie wysokości podatku od spadków i darowizn jest na tyle skomplikowane, że dotyczy go cały wpis na blogu.

Jeśli interesuję Cię ten temat przeczytaj: Ile wynosi podatek od spadku?

Ważne! Zwolnienia od podatku od spadków – przeczytaj koniecznie

Dobra informacja jest taka, że istnieje wiele zwolnień od tego podatku, a w tym wpisie wyjaśnię Ci wszystkie zasady tych zwolnień. Czytaj uważnie i sprawdź, czy któreś z nich możesz wykorzystać.

Całkowicie zwolnieni od podatku od spadku są:

 • małżonek
 • zstępny (dzieci, wnuki)
 • wstępni (rodzice, dziadkowie)
 • rodzeństwo
 • pasierb, ojczym i macocha

Te osoby wcale nie zapłacą podatku od spadku pod warunkiem, że dopełnią określone formalności przed urzędem spadkowym, o czym piszę w dalszej części artykułu.

Niestety nabycia spadku od wujka lub ciotki jest objęte podatkiem. Warto zatem przy sporządzeniu testamentu zastanowić się czy do spadku powołać np. siostrzeńca, który zapłaci podatek, czy siostrę, która – jako rodzeństwo – tego podatku nie zapłaci. Zwolnienia nie ma także na linii teść, teściowa – zięć, synowa.

Jest i gorsza wiadomość dla osób, które nabyły spadek od spadkobiercy zmarłego przed dniem 1 stycznia 2007r. Takie osoby nie są objęte zwolnieniem.

Kwota wolna od podatku

Nie płaci się podatku od spadku również wówczas, gdy jego wartość nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Wysokość tej kwoty zależy od tego, w której „grupie podatkowej” jesteś.

Zwolnione jest nabycie spadku o wartości:

 • 9637 PLN w przypadku osób wchodzących w skład I grupy podatkowej,
 • 7276 PLN w przypadku osób wchodzących w skład II grupy podatkowej,
 • 4902 PLN w przypadku osób wchodzących w skład III grupy podatkowej.

W której grupie się znajdujesz? Oto one.

Grupa I – małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie;

Grupa II – zstępni rodzeństwa (siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (wujkowie, ciotki), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

Grupy III – inne osoby

W przypadku gdy ze spadku uzyskujesz wartość niższą lub równą kwocie wolnej od podatku nie musisz dokonywać żadnych formalności związanych ze zgłoszeniem spadku do urzędu skarbowego. W przeciwnym razie czytaj dalej

Formalności podatkowe związane z nabyciem spadku

Warunkiem skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatków od spadków jest dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Każda z osób, które nabyły spadek musi złożyć w tym celu zgłoszenie na odpowiednim formularzu (SD – Z2). W treści formularza należy wskazać cały odziedziczony majątek i jego wartość. Po zgłoszeniu warto złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem od spadków i darowizn po danym spadkodawcy. To zaświadczenie będzie potrzebne np. przy sprzedaży nieruchomości.

WAŻNE: Zlekceważenie tego obowiązku będzie wiązać się z koniecznością zapłaty podatku!

W przypadku osób nieobjętych całkowitym zwolnieniem procedura jest podobna. Termin jest jednak krótszy, albowiem wynosi tylko jeden miesiąc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

W tym terminie trzeba złożyć zeznanie podatkowe na formularzu SD – Z3 wraz z dokumentami mającymi wpływ na określenie wartości nabytego spadku.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Top