Ile wynosi podatek od spadku?

Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych. Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 717 405 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Myślisz o planowaniu spadkowym?

Obejrzyj moje mini szkolenie na YOUTUBE!

adwokat prawo spadkowe

Najnowsze wpisy
Zapraszam na moje pozostałe blogi

Wysokość podatku od spadku zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze wartości spadku (tj. wchodzących do niego rzeczy lub praw majątkowych) lub wartości należnego udziału spadkowego. A po drugie stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami (tzw. grupy podatkowej). W przypadku najbliższej rodziny spadkodawcy podatku od spadków nie płaci się wcale, zaś najwyższa jego stawka może wynosić nawet 20%. Co więcej – jak w wielu innych przypadkach dotyczących prawa spadkowego – ważne są też uczynione przez spadkodawcę za życia darowizny.

Ważnym pojęciem jest tzw. kwota wolna od podatku. Będzie ona – na pewnych zasadach – zmniejszać kwotę podlegającą opodatkowaniu. Czyli można powiedzieć, że spadek jest opodatkowany ponad kwotę wolną.

Wspominałem o tym, że stopień bliskości ze zmarłym tworzy trzy tzw. grupy podatkowe. Dla każdej z tych grup wysokość podatku od spadków jest inna. Nadto, w każdej z nich obowiązuje inna kwota wolna od podatku. Co więcej, w pewnych grupach można całkowicie uniknąć zapłaty podatku dokonując odpowiedniego zgłoszenia, ale o tym dalej.

Ile wynosi podatek od spadków w I grupie podatkowej?

Grupę tworzą małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

Na wstępie warto wskazać, że spośród powyżej wskazanych osób tylko teściowie, zięć i synowa będą musieli zapłacić podatek od spadków. Pozostałe osoby – po spełnieniu określonych warunków są całkowicie zwolnione z podatku. Te osoby określa się czasem jako należące do „zerowej” grupy podatkowej.

Ten warunek to dokonanie odpowiedniego zgłoszenia nabytych w drodze spadku rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Mogą zdarzyć się sytuację, w których ten termin liczony jest inaczej.  Będzie tak, jeśli spadkobierca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wówczas zwolnienie stosuje się, gdy zgłosi fakt nabycia własności rzeczy lub praw naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. Np. że o istnieniu pewnych rzeczy lub praw majątkowych wchodzących w skład spadku powziął informację dopiero ze sporządzonego przez komornika spisu inwentarza.

(przeczytaj także: Podatek od spadku).

W pierwszej grupie podatkowej kwota wolna od podatku to 9637, 00 PLN.

Celem obliczenia należnego podatku od spadków należy od wartości spadku przypadającego na określonego spadkobiercę odjąć tę kwotę. Jeśli wartość jest mniejsza niż zero, to podatku w ogóle się nie płaci i nie trzeba dokonywać żadnych zgłoszeń.

Należy pamiętać, że przy określaniu kwoty wolnej od podatku trzeba dodać wartość majątku nabytego przez spadkobiercę w drodze spadku do wartości własności rzeczy i praw, które nabył jeszcze za życia od spadkodawcy (np. jako darowizny). Zsumowaniu podlegają darowizny z okresu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku.

Jeśli wynik powyższego działania przekracza kwotę wolną, czyli jest wyższy niż zero, ale niższy niż 10 278, 00 PLN, to podatek wynosi 3% wartości spadku.

W przypadku, gdy wartość majątku jest jeszcze wyższa, ale nie przekracza 20 556, 00 PLN należny podatek to 308, 30 PLN + 5% nadwyżki od wartości ponad 10 278, 00 PLN.

Gdy majątek przekracza wartość 20 556, 00 PLN wówczas podatek wynosi 822, 20 PLN i 7% nadwyżki ponad 20 556 PLN

Przykład:

Wartość udziału spadkowego przypadającego na spadkobiercę (np. na zięcia) wynosi 25 000, 00 PLN to obliczenie podatku wygląda tak:

Krok 1 – Ustalenie kwoty wolnej od podatku

25 000, 00 – 9637, 00 PLN = 15 363 PLN

Krok 2 ustalenie nadwyżki powyżej 10 278, 00 PLN

15 363 PLN – 10 278, 00 PLN = 5085 PLN

Krok 3 – sumowanie

308, 30 PLN + (5% z 5085 PLN) = 308, 30 PLN +254, 25 PLN = 562, 55 PLN

W kolejnych grupach obliczenia są analogiczne, jednak wartości są nieco inne. Im dalsza grupa, tym podatek wyższy.

A jak doliczać darowizny? To proste. Kiedy jesteś w pierwszym kroku na kwotę 9637 PLN w pierwszej kolejności zaliczasz otrzymane darowizny. Jeśli ich wartość przekracza kwotę wolną od podatku, to wtedy tak jakby tej kwoty w ogóle nie było, a Ty masz obowiązek zapłacić podatek od pełnej wartości spadku.

Ile wynosi podatek od spadku w II grupie podatkowej?

W tej grupie będą znajdować się zstępni rodzeństwa (siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (wujkowie, ciotki), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

Kwota wolna od podatku dla osób z tej grupy wynosi 7276 PLN.

Wysokość podatku to:

 • 7% – gdy wartość udziału spadkowego nie przekracza 10 278 PLN
 • 719, 50 PLN + 9% nadwyżki ponad 10 278 PLN – gdy wartość udziału spadkowego zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 PLN a 20 556 PLN
 • 1644, 50 PLN + 12% nadwyżki ponad 20 556, 00 PLN – gdy wartość udziału spadkowego przekracza 20 556, 00 PLN.

Pamiętamy, żeby od wartości udziału, o którego liczymy podatek odjąć kwotę wolną od podatku.

Ile wynosi podatek od spadku w III grupie podatkowej?

W tej grupie są wszystkie inne osoby niewymienione w grupach I i II. W przypadku osób z tej grupy kwota wolna od podatku to 4902, 00 PLN zaś podatek wynosi:

 • 12% – gdy wartość udziału spadkowego nie jest wyższa niż 10 278, 00 PLN
 • 1233, 40 PLN + 16% nadwyżki ponad 10 278 PLN – gdy wartość udziału spadkowego zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 PLN a 20 556 PLN
 • 2977, 90 PLN + 20% nadwyżki ponad 20 556 PLN – gdy wartość udziału spadkowego przekracza 20 556, 00 PLN.

Podobnie jak wyżej nie zapomnij od wartości udziału, o którego liczymy podatek odjąć kwoty wolną od podatku.

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

Wysokość podatku od spadku zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze wartości spadku (tj. wchodzących do niego rzeczy lub praw majątkowych) lub wartości należnego udziału spadkowego. A po drugie stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami (tzw. grupy podatkowej). W przypadku najbliższej rodziny spadkodawcy podatku od spadków nie płaci się wcale, zaś najwyższa jego stawka może wynosić nawet 20%. Co więcej – jak w wielu innych przypadkach dotyczących prawa spadkowego – ważne są też uczynione przez spadkodawcę za życia darowizny.

Ważnym pojęciem jest tzw. kwota wolna od podatku. Będzie ona – na pewnych zasadach – zmniejszać kwotę podlegającą opodatkowaniu. Czyli można powiedzieć, że spadek jest opodatkowany ponad kwotę wolną.

Wspominałem o tym, że stopień bliskości ze zmarłym tworzy trzy tzw. grupy podatkowe. Dla każdej z tych grup wysokość podatku od spadków jest inna. Nadto, w każdej z nich obowiązuje inna kwota wolna od podatku. Co więcej, w pewnych grupach można całkowicie uniknąć zapłaty podatku dokonując odpowiedniego zgłoszenia, ale o tym dalej.

Ile wynosi podatek od spadków w I grupie podatkowej?

Grupę tworzą małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

Na wstępie warto wskazać, że spośród powyżej wskazanych osób tylko teściowie, zięć i synowa będą musieli zapłacić podatek od spadków. Pozostałe osoby – po spełnieniu określonych warunków są całkowicie zwolnione z podatku. Te osoby określa się czasem jako należące do „zerowej” grupy podatkowej.

Ten warunek to dokonanie odpowiedniego zgłoszenia nabytych w drodze spadku rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Mogą zdarzyć się sytuację, w których ten termin liczony jest inaczej.  Będzie tak, jeśli spadkobierca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wówczas zwolnienie stosuje się, gdy zgłosi fakt nabycia własności rzeczy lub praw naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. Np. że o istnieniu pewnych rzeczy lub praw majątkowych wchodzących w skład spadku powziął informację dopiero ze sporządzonego przez komornika spisu inwentarza.

(przeczytaj także: Podatek od spadku).

W pierwszej grupie podatkowej kwota wolna od podatku to 9637, 00 PLN.

Celem obliczenia należnego podatku od spadków należy od wartości spadku przypadającego na określonego spadkobiercę odjąć tę kwotę. Jeśli wartość jest mniejsza niż zero, to podatku w ogóle się nie płaci i nie trzeba dokonywać żadnych zgłoszeń.

Należy pamiętać, że przy określaniu kwoty wolnej od podatku trzeba dodać wartość majątku nabytego przez spadkobiercę w drodze spadku do wartości własności rzeczy i praw, które nabył jeszcze za życia od spadkodawcy (np. jako darowizny). Zsumowaniu podlegają darowizny z okresu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku.

Jeśli wynik powyższego działania przekracza kwotę wolną, czyli jest wyższy niż zero, ale niższy niż 10 278, 00 PLN, to podatek wynosi 3% wartości spadku.

W przypadku, gdy wartość majątku jest jeszcze wyższa, ale nie przekracza 20 556, 00 PLN należny podatek to 308, 30 PLN + 5% nadwyżki od wartości ponad 10 278, 00 PLN.

Gdy majątek przekracza wartość 20 556, 00 PLN wówczas podatek wynosi 822, 20 PLN i 7% nadwyżki ponad 20 556 PLN

Przykład:

Wartość udziału spadkowego przypadającego na spadkobiercę (np. na zięcia) wynosi 25 000, 00 PLN to obliczenie podatku wygląda tak:

Krok 1 – Ustalenie kwoty wolnej od podatku

25 000, 00 – 9637, 00 PLN = 15 363 PLN

Krok 2 ustalenie nadwyżki powyżej 10 278, 00 PLN

15 363 PLN – 10 278, 00 PLN = 5085 PLN

Krok 3 – sumowanie

308, 30 PLN + (5% z 5085 PLN) = 308, 30 PLN +254, 25 PLN = 562, 55 PLN

W kolejnych grupach obliczenia są analogiczne, jednak wartości są nieco inne. Im dalsza grupa, tym podatek wyższy.

A jak doliczać darowizny? To proste. Kiedy jesteś w pierwszym kroku na kwotę 9637 PLN w pierwszej kolejności zaliczasz otrzymane darowizny. Jeśli ich wartość przekracza kwotę wolną od podatku, to wtedy tak jakby tej kwoty w ogóle nie było, a Ty masz obowiązek zapłacić podatek od pełnej wartości spadku.

Ile wynosi podatek od spadku w II grupie podatkowej?

W tej grupie będą znajdować się zstępni rodzeństwa (siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (wujkowie, ciotki), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

Kwota wolna od podatku dla osób z tej grupy wynosi 7276 PLN.

Wysokość podatku to:

 • 7% – gdy wartość udziału spadkowego nie przekracza 10 278 PLN
 • 719, 50 PLN + 9% nadwyżki ponad 10 278 PLN – gdy wartość udziału spadkowego zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 PLN a 20 556 PLN
 • 1644, 50 PLN + 12% nadwyżki ponad 20 556, 00 PLN – gdy wartość udziału spadkowego przekracza 20 556, 00 PLN.

Pamiętamy, żeby od wartości udziału, o którego liczymy podatek odjąć kwotę wolną od podatku.

Ile wynosi podatek od spadku w III grupie podatkowej?

W tej grupie są wszystkie inne osoby niewymienione w grupach I i II. W przypadku osób z tej grupy kwota wolna od podatku to 4902, 00 PLN zaś podatek wynosi:

 • 12% – gdy wartość udziału spadkowego nie jest wyższa niż 10 278, 00 PLN
 • 1233, 40 PLN + 16% nadwyżki ponad 10 278 PLN – gdy wartość udziału spadkowego zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 PLN a 20 556 PLN
 • 2977, 90 PLN + 20% nadwyżki ponad 20 556 PLN – gdy wartość udziału spadkowego przekracza 20 556, 00 PLN.

Podobnie jak wyżej nie zapomnij od wartości udziału, o którego liczymy podatek odjąć kwoty wolną od podatku.

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

JAK MOGĘ TOBIE POMÓC?

adwokat poznań prawo spadkowe