adwokat Iwo Klisz

Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych. Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 717 405 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

Biuro w Krakowie
Al. Beliny-Prażmowskiego  24
tel. 695 560 425

Biuro w Bydgoszczy
ul. Gdańska 7
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Myślisz o planowaniu spadkowym?

Obejrzyj moje mini szkolenie na YOUTUBE!

spadek, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku

Najnowsze wpisy

Testament – jak go sporządzić w sposób ważny prawidłowy – WZÓR

jak sporządzić testament własnoręczny

Jak napisać testament? Testament – wzór

Możliwość sporządzenia testamentu jest bardzo ważna. Dzięki niemu możesz zabezpieczyć swój majątek na wypadek śmierci i być pewnym, że zostanie on rozdysponowany tak, jak tego chcesz.

Testament możesz sporządzić w formie aktu notarialnego lub też spisać testament odręczny. Aby jednak był on ważny, musisz przestrzegać kilku istotnych zasad. Jakich? Między innymi tę kwestię wyjaśnię Ci w poniższym artykule.

Oprócz tego, przedstawię Ci wzór testamentu w kilku wariantach. Wyjaśnimy sobie również co to jest testament ustny i kiedy można go zawrzeć oraz rozwiejemy wątpliwości co do tego, kiedy można dokonać podważenia ostatniej woli.

Zobacz Film – Po co mi testament?

Co to jest testament?

Zanim przejdziemy do kwestii sporządzenia testamentu i wszystkich z nim związanych, wyjaśnijmy sobie krótko, czym jest testament.

Testament jest dokumentem, zawierającym rozrządzenia majątkiem przyszłego spadkodawcy. Staje się on ważny z chwilą śmierci spadkodawcy. Co bardzo ważne, testament zawsze będzie miał pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku ma miejsce w sytuacji, w której spadkodawca nie powołał żadnego spadkobiercy lub gdy żadnego spadkobiercę powołanego w przypadku dziedziczenia ustawowego nie interesuje przyjęcie spadku.

Testament napisany pismem ręcznym nazywa się także testamentem holograficznym.

Kto może dokonać sporządzenia testamentu?

Ważny testament może sporządzić jedynie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Musi znajdować się w pełni władz umysłowych, inaczej można będzie stwierdzić nieważność testamentu.

Testament własnoręczny czy testament notarialny, czyli o tym, w jaki sposób można napisać testament

Jak napisać testament? Jeśli chcesz zrobić to na wypadek śmierci, co jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem, musisz wiedzieć, że istnieje kilka metod na to, aby stworzyć testament.

Zobacz Film – Rodzaje testamentów

Testament sporządzony własnoręcznie

Jednym z możliwych rozwiązań jest testament odręczny. Musisz pamiętać, że powinieneś go napisać w całości pismem ręcznym a następnie podpisać i opatrzyć aktualną datą.

Zobacz film: 3 rzeczy, o których powinieneś pamiętać sporządzając testament pisemny

Testament notarialny i inne rodzaje testamentu

Inną opcją jest sporządzenie testamentu notarialnego, co oczywiście musisz uczynić w kancelarii notarialnej. Oprócz tego, istnieją także testamenty podróżne, ustne oraz urzędowe. Wyróżnić możemy także testament wojskowy.

Obejrzyj Film: 7 powodów, dlaczego testament notarialny jest najczęściej stosowanym rodzajem testamentu

Jak napisać testament odręczny?

Zanim przejdziesz do spisywania treści testamentu, powinieneś poznać najważniejsze zasady, które sprawią, że nie będzie można stwierdzić nieważności testamentu własnoręcznego. To bardzo ważne szczególnie w przypadku, w których część rodziny pozostaje ze sobą w konflikcie. W takich właśnie sytuacjach bardzo często dochodzi do prób podważenia testamentu.

Jak już napisałem wyżej, testament sporządzony może zostać jedynie przez osobę, która posiada pełnię czynności prawnych. Oprócz tego jednak, musisz wiedzieć także, że:

 • testament własnoręczny musisz napisać w całości odręcznie. Zapomnij o napisaniu go na komputerze, wydrukowaniu i opatrzeniu własnoręcznym podpisem;
 • w treści testamentu możesz zawrzeć rozrządzenia dotyczące majątku tylko jednego spadkodawcy. Oznacza to, że na przykład małżeństwo nie może napisać wspólnego testamentu;
 • testament może powołać do dziedziczenia kilka osób lub tylko jedną. Jeśli nie wskażesz ich udziału w spadku w testamencie, każdy ze spadkobierców odziedziczy równą część;
 • testament musisz spisać sam – nie może tego za Ciebie zrobić mąż, żona, matka czy dziecko;
 • jak mówi kodeks cywilny, Twój podpis w testamencie własnoręcznym musi być złożony pod pismem, które zawiera rozrządzenie na wypadek śmierci – i to pod rygorem nieważności. Jeśli podpiszesz się w innym miejscu, testament będzie ważny tylko wtedy, jeśli związek podpisu i treści rozrządzenia majątkiem będzie oczywisty.

Stwierdzenie nieważności testamentu własnoręcznego – czy uprawnia do tego brak daty?

Co, jeśli testament nie zawiera daty? Czy oznacza to, że sporządzony testament jest nieważny?

Brak daty nie oznacza nieważności testamentu własnoręcznego, jeśli nie ma wątpliwości, co do tego, że spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie swój majątek, będąc w pełni władz umysłowych. Inaczej mówiąc, zdolności spadkodawcy umożliwiały mu sporządzenie testamentu.

Oprócz tego, nie może być także wątpliwości co do wzajemnego stosunku kilku testamentów oraz wątpliwości co do samej treści testamentu.

Jeśli żadna z powyższych kwestii nie wywołuje wątpliwości – testament bez daty może zostać określony mianem ważnego testamentu.

Co można napisać w treści testamentu?

Testament własnoręczny, a właściwie jego treść, może zawierać różne zapisy. Najważniejszym z nich jest oczywiście fakt, że w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe czy cały majątek możesz powierzyć konkretnemu spadkobiercy lub spadkobiercom.

Poza tym jednak, może się w nim znaleźć również zapis windykacyjny, polecenie (zobowiązanie spadkobiercy) oraz wydziedziczenie, które pozbawi możliwych spadkobierców prawa do zachowku.

Zapis w testamencie notarialnym czy odręcznym – który jest ważniejszy?

Choć mogłoby się tak wydawać, testamentu notarialnego wcale nie przedkładamy nad ten napisany własnoręcznie. Co więcej, jeżeli wcześniej sporządziłeś testament notarialny, możesz odwołać testament spisując nowy, o odmiennej treści własnoręcznie.

Kwestia wzajemnego stosunku kilku testamentów

Klienci często pytają mnie, co zrobić, jeśli spadkodawca zostawił dwa testamenty. Który zostanie wówczas uznany za ważny, a właściwie ważniejszy?

Często zdarzają się sytuacje, w których spadkodawcy wielokrotnie zmieniają swoją ostatnią wolę. Wskutek tego przyszli spadkobiercy mają problem z jej ustaleniem. Żadne przepisy nie wskazują jednak, że o tym, czy testament jest ważny decyduje forma jego sporządzenia.

Ważne jest z kolei, czy testamenty nie są obarczone wadami (formy lub oświadczenia woli) oraz czy ich treść można się pogodzić. Jeśli nie – decyduje czas ich podpisania.

Gdzie przechowywać testament?

Jako osoba sporządzająca testament, zapewne zastanawiasz się, gdzie najbezpieczniej będzie go przechowywać. Możesz oczywiście złożyć go w sejfie, czy innym miejscu w domu.

Innym rozwiązaniem jest przechowanie go u notariusza, u którego możesz złożyć nie tylko testament notarialny, ale również taki spisany własnoręcznie w domowym zaciszu. W takim przypadku notariusz wprowadzi testament do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Inne rodzaje testamentów

Oprócz dwóch najpopularniejszych rodzajów – testamentu własnoręcznego, omawianego w tym wpisie i doskonale znanego notarialnego, istnieją jeszcze trzy wyjątkowe rodzaje, o których wspomniałem wyżej. W jakich sytuacjach można sporządzić testament tego rodzaju?

Testament ustny

Testament ustny będzie ważny jedynie wtedy, kiedy zostanie sporządzony w obecności co najmniej trzech świadków. Możesz go jednak sporządzić tylko wtedy, kiedy spisanie zwykłego testamentu jest niemożliwe lub bardzo trudne, albo istnieje ryzyko rychłej śmierci.

Każdy świadek powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Alternatywnie możesz sporządzić testament w taki sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczysz swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (lub burmistrza czy prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

Nie musisz podpisywać takiego testamentu, jednak powinien on mieć ściśle określoną formę. Powinien więc zostać spisany w protokole oraz zostać opatrzony datą, a następnie Ci odczytany.

Testament wojskowy

Tego rodzaju szczególna forma testamentu przewidziana jest dla żołnierzy i osób związanych z Siłami Zbrojnymi. Możesz go sporządzić tylko w przypadku wojny, pozostawania w niewoli albo w czasie mobilizacji zbrojnej.

Testament podróżny

Tego rodzaju testament możesz sporządzić tylko przebywając na polskim statku powietrznym lub morskim. Składasz go w jednoczesnej obecności dwóch świadków – zazwyczaj dowódcy statku oraz jego zastępcy.

Jak napisać testament – wzór testamentu

Przejdźmy teraz do najważniejszej części artykułu, czyli tego jak powinien być sporządzony testament. Pamiętaj jednak, że sytuacje każdej rodziny są różne, dlatego nie mogę Ci zaproponować gotowego, uniwersalnego wzoru. Zawsze musisz go dostosować do swojego przypadku, zastanawiając się kto ma dziedziczyć majątek.

Dla przypomnienia raz jeszcze najważniejsze informacje. Osoba sporządzająca testament musi to zrobić w całości pismem ręcznym. Nie może być też wątpliwości co do możliwości spadkodawcy do sporządzenia zapisów testamentowych. Nie ma prawa również zabraknąć podpisu spadkodawcy.

Przykład pierwszy

Bydgoszcz, 11 marca 2022 roku

TESTAMENT

Ja, Jan Iksiński, urodzony 17 sierpnia 1966 roku w Bydgoszczy, do spadku po mnie powołuję w równych częściach: moją córkę Elżbietę Iksińską i mojego wnuka Tomasza Iksińskiego.

Jan Iksiński

Przykład drugi

Warszawa, 25 września 2022 roku

TESTAMENT

Ja, Ksawery Kowalski, urodzony 10 maja 1969 roku we Warszawie, na wypadek mojej śmierci mój majątek przekazuje Annie Kowalskiej urodzonej 5 lutego 1988 roku we Warszawie, która ma otrzymać 1/2 część. Pozostałą połowę w równych częściach mają otrzymać: moja żona Barbara Kowalska i mój wnuk Paweł Kowalewski.

Ksawery Kowalski

Jak napisać testament z wydziedziczeniem?

Jeśli zdecydujesz się na dokonanie wydziedziczenia wskazanej w testamencie osoby, pozbawisz ją prawa do części spadku, ale także prawa do zachowku.

Pamiętaj jednak, że możesz kogoś wydziedziczyć tylko w niektórych przypadkach. Oznacza to wskazanie ważnych przyczyn, takich jak na przykład uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Inną sytuacją może być taka, w której potencjalny spadkobierca dopuszcza się celowo względem spadkodawcy czy też kogoś mu bliskiego przestępstw przeciwko zdrowiu życiu czy wolności.

Jako kolejną przyczynę możemy wskazać dokonanie rażącej obrazy czci albo częste niedopełnianie względem spadkodawcy różnego rodzaju obowiązków rodzinnych.

Jak sporządzić testament z wydziedziczeniem? Wzór

Przykład 1

Bydgoszcz, 13 października 2022 roku

TESTAMENT

Ja, Adam Kowalewicz, urodzony 2 sierpnia 1950 roku w Bydgoszczy, do całości spadku po mnie powołuję w równych częściach: moją córkę Beatę Kowalewicz i moją wnuczkę Paulinę Tomaszewską.

Jednocześnie wydziedziczam mojego syna Adama Kowalewicza, w związku z tym, iż od ponad piętnastu lat nie utrzymuje on ze mną absolutnie żadnych kontaktów rodzinnych. Oprócz tego, nie interesował się zupełnie moim losem w trakcie trwania ciężkiej choroby oraz kilkumiesięcznego pobytu w placówce szpitalnej.

Adam Kowalewicz

Przykład drugi

Żnin, 10 sierpnia 2022 roku

TESTAMENT

Ja, Janina Iksińska, urodzona 2 stycznia 1966 roku w Żninie, na wypadek mojej śmierci cały majątek przekazuje mężowi Andrzejowi.

Jednocześnie wydziedziczam moją córkę Karolinę Iksińską, ponieważ wielokrotnie oczerniała mnie w gronie rodziny oraz bliskich znajomych, stosując zwroty obraźliwe oraz całkowicie wulgarne, o czym zostałam wielokrotnie poinformowana przez licznych krewnych.

Janina Iksińska

Przykład trzeci

Szczebrzeszyn, 19 kwietnia 2022 roku

TESTAMENT

Ja, Tomasz Kostrzycki, urodzony 16 stycznia 1955 roku w Szczebrzeszynie, na wypadek mojej śmierci cały majątek przekazuję w równych częściach moim trzem wnukom.

Jednocześnie wydziedziczam moją córkę Beatę Kostrzycką, ponieważ od wielu lat jest ona alkoholiczką i regularnie dopuszcza się hazardu. Poza tym, od długiego czasu zaniedbuje swoje obowiązki rodzinne oraz urządza całonocne awantury. Pomimo moich wielokrotnych nalegań, córka odmówiła podjęcia leczenia odwykowego i zmiany swojego postępowania.

Tomasz Kostrzycki

 

Jak przebiega odwołanie testamentu?

Pamiętaj o tym, że masz prawo w każdej chwili, aż do momentu swojej śmierci, odwołać tak samo całość testamentu, jak i jedynie część z jego postanowień.

Odwołanie testamentu możesz przeprowadzić na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest sporządzenie nowego testamentu, o odmiennych zapisach.

Drugi polega na zniszczeniu lub pozbawieniu testamentu cech, które czynią go ważnym – możesz go spalić, podrzeć, przekreślić czy zamazać podpis, co definitywnie wywołuje wątpliwości co do jego ważności.

Możesz także dokonać w testamencie zmian, z których wynika Twoja wola odwołania testamentu.

Uwaga: jeśli spadkodawca nie opatrzy datą nowego testamentu, mogą zaistnieć wątpliwości co do tego, który z dokumentów jest ważniejszy. Pamiętaj więc o tym, sporządzając nowy testament.

Ustanowienie wykonawcy testamentu

Bardzo dobrym pomysłem jest ten, aby osoba sporządzająca testament ustanowiła wykonawcę testamentu. Dlaczego?

Od zawsze wiadomo, że tam, gdzie pojawiają się pieniądze – mogą zaistnieć również wszelkie spory. Niekiedy prawdą jest także, że z rodziną, niestety, najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Czasem zdarza się, że zmarły zdecydował się tak sporządzić testament, że niektórzy spadkobiercy będą niezadowoleni z tego, że otrzymali mniej, niż gwarantowałoby im dziedziczenie ustawowe.

Kwestią konfliktową może być także zarząd spadkiem, długami spadkowymi lub nawet tym, w jaki sposób i gzie spadkodawca ma zostać pochowany. Właśnie dlatego powołanie wykonawcy testamentu to bezpieczne rozwiązanie.

Czym zajmuje się wykonawca testamentu?

Najprościej mówiąc, będąc wykonawcą testamentu, jeśli spadkodawca powołał właśnie Ciebie do tej roli, będziesz odpowiedzialny za zajęcie się wszystkimi ważnymi sprawami po śmierci spadkodawcy.

Będziesz odpowiedzialny za dopełnienie wszystkich kwestii formalnych związanych ze śmiercią spadkodawcy oraz każdym z przedmiotów, wchodzących w skład całego spadku.

Oprócz tego, staniesz się także niejako „strażnikiem testamentu” – pilnując, aby zrealizowane zostało każde z postanowień zawartych w testamencie. Wszystkie one muszą być możliwie zgodne z treścią ostatniej woli bliskiego zmarłego.

Co ważne, wykonawcą ostatniej woli nie musi zostać osoba bliska, krewny czy nawet ktoś, kto będzie dziedziczył majątek. Może to być nawet prawnik, któremu ufasz i do którego od wielu lat zwracasz się ze wszystkimi ważnymi sprawami czy notariusz z kancelarii notarialnej.

Zadania wykonawcy testamentu

Jak mówi kodeks cywilny, jeżeli nie istnieją odmienne postanowienia, do obowiązków wykonawcy testamentu należy:

 • rozrządzenie całego spadku – majątku spadkowego;
 • wykonanie poleceń oraz zwykłych zapisów;
 • uiszczenie długów spadkowych;
 • po tym jak zostanie zakończony dział spadku – wydanie wszystkim spadkobiercom majątku zgodnie z tym, jaka była wola spadkodawcy.

Zawarcie zapisu windykacyjnego w testamencie

Wiesz już jak napisać testament, jednak inną kwestią jest to, jak sporządzić w nim zapis windykacyjny. Dzięki niemu możesz przekazać wybrany składnik swojego majątku konkretnemu spadkobiercy. Na przykład przekażesz córce wartościową biżuterię czy zbiór książek lub obrazów znanego malarza synowi, czego nie mógłbyś zrobić w testamencie zwykłym, ani notarialnym.

Jak wykonać zapis windykacyjny w testamencie?

Zapis windykacyjny to postanowienie, które zawrzesz w testamencie. To właśnie on umożliwia podarowanie danej osobie na własność konkretnego przedmiotu, który wchodzi w skład Twojego majątku. Wskazany spadkobierca otrzyma go na mocy prawa, czyli w sposób całkowicie automatyczny z chwilą śmierci spadkodawcy.

Aby jednak móc powoływać się na przysługujące z zapisu windykacyjnego prawo w stosunku do innych osób, spadkobierca taki musi uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia – u notariusza – lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w sądzie.

Zapis windykacyjny wymaga jednak (i to rygorem nieważności) zawarcia w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego.

Jak można stwierdzić nieważność testamentu?

Istnieją sytuacje, w których można stwierdzić nieważność testamentu. Pominiemy tu oczywiście zupełnie jasne przypadki, w których testament nie został sporządzony pismem ręcznym, a wydrukowany z komputera czy kiedy nie zawiera on na przykład podpisu lub podstawowych danych. O jakich zatem przypadkach mowa?

Kiedy można stwierdzić jego nieważność?

Jak wskazuje art. 945 § 1 Kodeksu cywilnego – za nieważny uznaje się testament, który został sporządzony:

 • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
 • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządził testamentu tej treści;
 • pod wpływem groźby.

Kiedy testament wywołuje wątpliwości…

Wyjaśnijmy sobie teraz wskazane wyżej zapisy z kodeksu cywilnego, które stanowią przesłanki do tego, aby stwierdzić w sposób jednoznaczny nieważność testamentu.

Co bardzo ważne – pojawienie się u testatora, czyli osoby, która sporządza testament, stanu, który wyłącza swobodne lub też świadome podejmowanie decyzji oraz wyrażenie ostatniej woli,może zostać spowodowane przez:

 • niedorozwój umysłowy,
 • chorobę psychiczną,
 • inną, nawet jeśli tylko chwilową okolicznością, która wpływa na zaburzenie czynności psychicznych – na przykład niemożność jasnego myślenia w związku z nadużyciem alkoholu czy też przedawkowania leków.

Aby więc stwierdzić nieważność testamentu, bardzo ważne jest, by stan wykluczający świadome czy też swobodne podejmowanie decyzji a także wyrażenie woli istniał tylko w chwili spisywania przez testatora testamentu. Zdolności spadkodawcy do sporządzenia ostatniej woli nie mogą być w żadnym razie niejasne, zachwiane czy ograniczone.

Jak stwierdzić, czy to ważny testament?

Aby ustalić, czy dokument został spisany w chwili pełnych zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, czy też nie jest ważny, ponieważ testator sporządził go znajdując się w stanie, który wyłącza swobodne czy świadome wyrażanie woli i podejmowanie decyzji, niezbędna jest specjalistyczna wiedza. Sędzia musi zatem powołać biegłych, którzy będą mieli umiejętności, aby to obiektywnie ocenić.

Wziąwszy pod uwagę wszelkie okoliczności towarzyszące danej sprawie, w takich postępowaniach najczęściej uczestniczą: lekarze sądowi specjalizujący się w neurologii, psychiatrii, farmakologii i geriatrii a także biegli sądowi psycholodzy.

W zależności od okoliczności faktycznych danej sprawy opinie w tym przedmiocie mogą wydawać biegli sądowi psycholodzy, jak też biegli lekarze sądowi z zakresu psychiatrii, neurologii, geriatrii, farmakologii.

Musimy mieć jednak na uwadze to, że w końcu osoba, o której sporządza się opinię zmarła, w związku z czym, choć nic nie uniemożliwia sporządzenia takiej opinii – przeszkodę stanowi fakt, że przekonanie się o stanie takiej osoby w momencie, kiedy sporządzała testament nie jest już wykonalne. Dlatego więc bardzo ważne będzie przedstawienie kompletnej dokumentacji medycznej zmarłego spadkodawcy, a także zeznania wszystkich świadków, którzy towarzyszyli mu w chwili sporządzania dokumentu.

Jak podważyć testament?

Często spotykam się z pytaniem o to, w jaki sposób można podważyć testament. Najczęściej zadają je krewni czy spowinowaceni członkowie rodziny, którzy czują się pokrzywdzeni zapisami w testamencie.

Oczywiście, podważenie testamentu, ponieważ jest zapisy nie są dla nas korzystne, w żaden sposób nie jest możliwe.

Podważenie testamentu może nastąpić tylko przez podniesienie zarzutu nieważności testamentu w sprawie sądowej. Nie można tego zrobić przed notariuszem. Co jednak ważne, można próbować podważyć każdy rodzaj testamentu – niezależnie od tego, gdzie i w jakiej formie został on sporządzony.

Łatwiej jest podważyć testament, który został sporządzony własnoręcznie – wystarczy udowodnić jedną z przesłanek, opisanych powyżej przy stwierdzeniu nieważności testamentu. Podważenie testamentu notarialnego może być bardzo trudne, jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje na to, iż nie jest ono zupełnie niemożliwe.

Przeczytaj także: Jak podważyć testament

Czy warto sporządzić testament?

Choć nie można w żaden sposób zmusić spadkodawcy do sporządzenia testamentu kiedy klienci pytają mnie o to, czy warto spisać testament – zawsze odpowiadam twierdząco. Nie po to w końcu w trakcie całego swojego życia gromadzisz swój majątek, do którego zaliczają się nie tylko pieniądze, aby po Twoim odejściu cały jego skład został przekazany nie tym osobom, którym chciałbyś go podarować.

Tak samo jak za życia, tak i niejako po swoim odejściu, masz prawo dysponować swoim majątkiem w taki sposób, w jaki sobie tego życzysz. Pamiętaj więc o tym, aby sporządzając ten bardzo ważny dokument, dopełnić wszystkich wymogów, co nie pozwoli uczynić go nieważnym.

Choć myślenie o śmierci nie jest czymś, co nastraja pozytywnie – jest ona nieunikniona, tak samo zresztą jak na przykład podatki. Zdecydowanie warto więc zatroszczyć się zawczasu o wszystkie swoje dobra.

Aby uniknąć problemów z testamentem…

Nawiązując do poprzedniego akapitu, wróćmy jeszcze na moment do kwestii jego przechowywania. Wyobraź sobie, że po Twojej śmierci rodzina wraca do domu, aby domknąć wszystkie Twoje sprawy. Uiszczają zaległe opłaty, zamykają konta bankowe, robią porządki we wszystkich pomieszczeniach…

Oczywiście, szukają także dokumentów, w trakcie czego znajdują testament, który napisałeś. Zapoznają się z jego treścią i odkrywają, że nie jest w niej wymieniona żadna osoba, która należy do rodziny. Jak możesz podejrzewać, nie są z tego faktu zadowoleni. Wszystko przekazałeś wieloletniej przyjaciółce, uznając, że jej wszystkie pozostawione po Tobie rzeczy i cały majątek bardziej się przydadzą. I, przede wszystkim – że zasługuje na ich odziedziczenie. Rodzina wspólnie postanawia zniszczyć testament, w związku z czym – niezgodnie z Twoją wolą – do głosu dojdzie kwestia dziedziczenia ustawowego. Twój majątek zostanie rozdysponowany najbliższym, choć nie tego sobie życzyłeś. Uniknąłbyś tego, sporządzając testament u notariusza lub przechowując testament u zaufanej kancelarii prawnej lub notarialnej.

Przeczytaj także: Niegodność dziedziczenia

Możemy sobie wyobrazić jeszcze inną problematyczną sytuację – bo niestety w życiu codziennym spraw tego rodzaju jest mnóstwo. Twoja rodzina i najbliżsi odnaleźli testament i sprawa została skierowana do sądu. Postępowanie o nabycie spadku się rozpoczyna i w pewnym momencie Twój syn czy Twoja córka, którzy nie zostali ujęci w testamencie postanawiają wyrazić swoje niezadowolenie.

Oczywiście, to oni dziedziczyliby, gdyby testament nie istniał. Tak więc Twój potomek wpada na iście szatański pomysł, aby powiedzieć, że kiedy napisałeś testament, przyjmowałeś liczne leki psychotropowe i postrzegałeś rzeczywistość w zupełnie inny sposób, niż zazwyczaj. Na salę sądową zostaną wezwani świadkowie, którzy będą musieli potwierdzić rację twierdzenia córki czy też syna.

Z kolei osoby wskazane w testamencie próbują udowodnić, że potomek nie ma racji i że byłeś w pełni świadomy, spisując testament i wiedziałeś komu chcesz powierzyć swoje dobra. Sąd uznaje jednak, że to syn czy córka ma rację i testament zostaje uznany za nieważny, w związku z czym dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Gdybyś wybrał się do notariusza, ten mógłby potwierdzić, że w momencie spisywania dokumentu byłeś w pełni świadomy jego treści i doskonale orientowałeś się w otaczającej Cię rzeczywistości. Byłby więc świadkiem orzekającym na Twoją korzyść.

Testament w pigułce

Na zakończenie, dla przypomnienia wszystkie najważniejsze kwestie związane z testamentem:

 • testament sporządzony odręcznie w domu musi zostać w całości napisany pismem ręcznym;
 • każdy testament musi zawierać Twój podpis w stosownym miejscu;
 • brak daty na testamencie nie sprawia, że jest on nieważny;
 • testament napisany u notariusza wcale nie musi mieć pierwszeństwa nad tym odręcznym – nie można powiedzieć, iż jest on ważniejszy;
 • małżeństwo nie może sporządzić oświadczenia testamentowego wspólnie – każda osoba musi napisać swój własny testament;
 • znacznie trudniej jest próbować stwierdzić nieważność, jeśli w grę wchodzi testament sporządzony u notariusza;
 • testament ustny można stworzyć jedynie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy niemożliwe jest sporządzenie testamentu rodzaju (na przykład w obawie rychłej śmierci w przypadku tragicznego stanu zdrowia). Przy złożeniu oświadczenia musi być obecnych trzech świadków;
 • zapis windykacyjny można sporządzić jedynie w testamencie spisanym u notariusza;
 • testament najlepiej przechowywać u notariusza lub u zaufanego prawnika. Dzięki temu masz pewność, że Twój majątek zostanie rozdysponowany dokładnie tak, jak sobie tego życzyłeś.

JAK MOGĘ TOBIE POMÓC?

adwokat poznań prawo spadkowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku

Kancelaria Prawa Spadkowego

prawo spadkowe

Prawo spadkowe na You Tube!

Zapraszam Cię na kanał prowadzony przez moją małżonkę radcę prawnego Annę Klisz

POBIERZ DARMOWEGO EBOOKA: ZACHOWEK WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Każdy z nas intuicyjnie wie, czym jest zachowek i kiedy się należy. Jednakże w rzeczywistości jest to skomplikowana instytucja prawa spadkowego. W zależności od wielu czynników, jego wysokość może być bardzo różna. Co więcej, istnieje wiele sytuacji, w których żądanie zachowku nie jest dopuszczalne.

W ebooku odpowiadamy na następujące pytania:

  • Kiedy i komu przysługuje zachowek?
  • Kiedy można go dochodzić?
  • Ile wynosi zachowek?

Dodatkowo w e-booku: zachowek a testament, darowizna i zapis windykacyjny.