Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych. Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 697 945 000

Biuro w Katowicach
ul. Sobieskiego 27/30
tel. 717 405 000

Biuro w Poznaniu
ul. Bóżnicza 1/14
tel. 669 452 900

Biuro w Gdańsku
ul. Kartuska 31c/1
tel. 669 221 900

Biuro w Warszawie
ul. Zamieniecka 62/64
tel. 695 560 425

strona www: Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Myślisz o planowaniu spadkowym?

Obejrzyj moje mini szkolenie na YOUTUBE!

adwokat prawo spadkowe

Najnowsze wpisy
Zapraszam na moje pozostałe blogi

Pozew o zapłatę zachowku w zasadzie niczym nie różni się od innych pozwów, np. o zapłatę. Jest to pismo procesowe, które musi zostać przygotowane zgodnie z zasadami wskazanymi w kodeksie postępowania cywilnego. Warto też wskazać kilka elementów, które co prawda nie są wymagane przez prawo, ale ułatwią sądowi rozpoznanie sprawy o zachowek.

Pierwszym elementem pozwu o zachowek jest wskazanie daty pozwu. Następnie wskazujemy sąd,  do którego kierujemy powództwo, jego adres oraz wydział tego sądu, do którego nasza sprawa ma ostatecznie trafić. Niewłaściwe określenie sądu spowoduje, że nasz pozew zostanie przekazany do sądu właściwego. Czasem jednak może minąć sporo czasu zanim sprawa trafi do odpowiedniego sądu, co może znacznie wydłużyć – i tak już z reguły bardzo długi – okres rozpatrzenia naszej sprawy.

Następnie należy wskazać strony procesu o zachowek tj. powoda i pozwanego, podając jednocześnie adresy zamieszkania stron, oraz numer PESEL lub NIP powoda. Warto przed wszczęciem sprawy ustalić dokładny adres zamieszkania, pod którym pozwany będzie odbierał korespondencję. Podanie niewłaściwego adres pozwanego spowoduje zawieszenie postępowania, a następnie jego umorzenie.

Kolejnym elementem pozwu o zapłatę zachowku jest wartość przedmiotu sporu. W sprawach o zachowek wartością przedmiotu sporu będzie wysokość dochodzonego zachowku, jednak wartość tą trzeba osobno oznaczyć w treści pozwu.

W treści pozwu o zachowek należy także wskazać żądanie zapłaty zachowku przez pozwanego w wysokości określonej kwoty pieniężnej.

Pozew o zachowek musi zawierać także uzasadnienie żądania. W treści uzasadnienia nie trzeba powoływać się na odpowiednie przepisy prawa. W postępowaniu cywilnym obowiązuje bowiem zasada, że sąd zna prawo. Dlatego należy skupić się na jak najlepszym przedstawieniu stanu faktycznego, który zdaniem powoda uprawnia go do zachowku.

W uzasadnieniu pozwu o zachowek należy także powołać dowody, które mają uzasadnić nasze twierdzenia. Z reguły takimi dowodami będą: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, akt zgonu spadkodawcy, akta stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo powoda ze spadkodawcą, umowy darowizny, przesłuchania stron i świadków itp.

Pozew powinien być podpisany przez powoda, opłacony oraz zawierać wymienienie wszystkich załączników dołączonych do pozwu. Do pozwu należy także dołączyć jego odpis oraz odpisy załączników dla wszystkich pozwanych.

W niektórych przypadkach warto także złożyć w pozwie wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność wartości poszczególnych składników majątku spadkowego. Wartość tego majątku będzie bowiem miała bezpośredni wpływ na wysokość zachowku.

dobry adwokat wrocław

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz
Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).


Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. 695 560 425 email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Kancelaria Prawa Spadkowego

Wrocław - Poznań - Gdańsk - Katowice

Prawo spadkowe na You Tube!

Zapraszam Cię na kanał prowadzony przez moją małżonkę radcę prawnego Annę Klisz