Jak radzić sobie ze sprawami spadkowymi? - Blog adwokata z Wrocławia

Kancelaria Prawa Spadkowego

Blog adwokata z Wrocławia, specjalisty z zakresu prawa spadkowego
pozew o zachowek

Pozew o zachowek

Pozew o zapłatę zachowku w zasadzie niczym nie różni się od innych pozwów, np. o zapłatę. Jest to pismo procesowe, które musi zostać przygotowane zgodnie z zasadami wskazanymi w kodeksie postępowania cywilnego. Warto też wskazać kilka elementów, które co prawda nie są wymagane przez prawo, ale ułatwią sądowi rozpoznanie sprawy o zachowek.

Pierwszym elementem pozwu o zachowek jest wskazanie daty pozwu. Następnie wskazujemy sąd,  do którego kierujemy powództwo, jego adres oraz wydział tego sądu, do którego nasza sprawa ma ostatecznie trafić. Niewłaściwe określenie sądu spowoduje, że nasz pozew zostanie przekazany do sądu właściwego. Czasem jednak może minąć sporo czasu zanim sprawa trafi do odpowiedniego sądu, co może znacznie wydłużyć – i tak już z reguły bardzo długi – okres rozpatrzenia naszej sprawy.

Następnie należy wskazać strony procesu o zachowek tj. powoda i pozwanego, podając jednocześnie adresy zamieszkania stron, oraz numer PESEL lub NIP powoda. Warto przed wszczęciem sprawy ustalić dokładny adres zamieszkania, pod którym pozwany będzie odbierał korespondencję. Podanie niewłaściwego adres pozwanego spowoduje zawieszenie postępowania, a następnie jego umorzenie.

Kolejnym elementem pozwu o zapłatę zachowku jest wartość przedmiotu sporu. W sprawach o zachowek wartością przedmiotu sporu będzie wysokość dochodzonego zachowku, jednak wartość tą trzeba osobno oznaczyć w treści pozwu.

W treści pozwu o zachowek należy także wskazać żądanie zapłaty zachowku przez pozwanego w wysokości określonej kwoty pieniężnej.

Pozew o zachowek musi zawierać także uzasadnienie żądania. W treści uzasadnienia nie trzeba powoływać się na odpowiednie przepisy prawa. W postępowaniu cywilnym obowiązuje bowiem zasada, że sąd zna prawo. Dlatego należy skupić się na jak najlepszym przedstawieniu stanu faktycznego, który zdaniem powoda uprawnia go do zachowku.

W uzasadnieniu pozwu o zachowek należy także powołać dowody, które mają uzasadnić nasze twierdzenia. Z reguły takimi dowodami będą: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, akt zgonu spadkodawcy, akta stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo powoda ze spadkodawcą, umowy darowizny, przesłuchania stron i świadków itp.

Pozew powinien być podpisany przez powoda, opłacony oraz zawierać wymienienie wszystkich załączników dołączonych do pozwu. Do pozwu należy także dołączyć jego odpis oraz odpisy załączników dla wszystkich pozwanych.

W niektórych przypadkach warto także złożyć w pozwie wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność wartości poszczególnych składników majątku spadkowego. Wartość tego majątku będzie bowiem miała bezpośredni wpływ na wysokość zachowku.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Klisz i Wspólnicy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko „kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania 🙂

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie spadkowej?
Podaj numer telefonu – oddzwonię

Wyślij numer

Pozostaw komentarz

Top