Jak można podzielić majątek spadkowy?

Jestem adwokatem, wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w sprawach spadkowych. Do tej pory razem z moim zespołem pomogłem setkom osób w sprawach spadkowych. Wspierałem je przy dopełnianiu formalności związanych z nabyciem spadku. Pomagałem uzyskać prawa do należnego im majątku spadkowego zarówno na salach sądowych jak i przy stole negocjacyjnym.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Jak można podzielić majątek spadkowy?

Majątek spadkowy można podzielić w trybie umownym lub w toku postępowania sądowego.

Umowny dział spadku polega na zawarciu pomiędzy wszystkimi spadkobiercami umowy znoszącej współwłasność majątku spadkowego. Jeżeli w skład spadku nie wchodzi nieruchomość, umowa o dział spadku może zostać skutecznie zawarta w każdej formie tj. nawet w drodze umowy ustnej.

Mimo wszystko warto jednak taką umowę spisać przynajmniej w formie pisemnej w tylu egzemplarzach ilu jest spadkobierców. W ten sposób można uniknąć wątpliwości lub nawet procesów sądowych, w przypadku gdyby jeden lub kilku pozostałych spadkobierców próbowało zachowywać się nieuczciwie zaprzeczając, że taka umowa kiedykolwiek została zawarta.

Zawarcie umowy o dział spadku bez udziału sądu i notariusza jest opcją zdecydowanie najtańszą.

Jeśli jednak w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa o dział spadku musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy w tej formie jest stosunkowo kosztowne.

Dokonując umownego podziału majątku spadkowego spadkobiercy mogą dokonać tzw. częściowego działu spadku. Czyli podzielić tylko część majątku spadkowego, a pozostałą część pozostawić niepodzieloną. Takiej możliwości nie ma w przypadku sądowego działu spadku.

Oczywistą sprawą jest to, że umowa o dział spadku może być podpisana, w przypadku gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni. Jeśli dojście do porozumienia nie jest możliwe, wówczas jedyną drogą jest złożenie do sądu sprawy o przeprowadzenie sądowego postępowania o dział spadku. W toku tego postępowania Sąd Spadku – kierując się słusznym interesem wszystkich spadkobierców – dokona podziału spadku.

Sąd może nawet zadecydować o sprzedaży wszystkich lub tych bardziej wartościowych składników majątku spadkowego i podziału pomiędzy spadkobierców uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych. Taki sposób zniesienia współwłasności jest bardzo niekorzystny, ze względu na to, że składniki majątku sprzedawane są wówczas z reguły poniżej swojej wartości, a nadto spadkobiercy obciążanie są kosztami komorniczymi.

pozdrawiam, adwokat Iwo Klisz

Mam nadzieję, że wyjaśniłem Tobie kilka rzeczy. Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). Dla Ciebie to tylko "kliknięcie", a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Kancelaria Prawa Spadkowego

Wrocław - Poznań - Gdańsk